LH

Jak zamówić i zainstalować certyfikat SSL?

Objaśnienie plików certyfikatu:


Klucz prywatny: plik ‘private.pem’

Certyfikat: plik ‘certificate.cert’

Klucze CA: plik ‘dv_ca.pem’UWAGA! Na Windows 10 występują problemy z rozpakowaniem paczki certyfikatu systemowym zipem lub za pomocą programu 7zip. Sugerujemy użycie w tym celu programu WinRAR, który rozpakuje pliki bez problemu.
 
 


CZY ARTYKUŁ BYŁ PRZYDATNY?

TAK

NIE