LH

Wydanie kodu authinfo

W celu uzyskania kodu authinfo należy pobrać poniższy wniosek:

Wniosek o wydanie kodu authinfo

Następnie proszę go wypełnić i przesłać wraz z kopią odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość wnioskodawcy:

- dowodu tożsamości w przypadku gdy domena zarejestrowana jest na osobę prywatną;

- wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, KRS lub umowę spółki w pozostałych przypadkach.

Wniosek wraz z załączonym dokumentem można przesłać drogą mailową na adres info@lh.pl  z adresu mailowego który podany jest w Państwa panelu jako email kontaktowy.


CZY ARTYKUŁ BYŁ PRZYDATNY?

TAK

NIE