LH

Stworzenie bazy danych

1.W panelu wejdź w Serwery, a następnie po lewej stronie wybierz Bazy MySQL.

2.Stwórz hasło do bazy, podaj je w obu polach i zatwierdź.

3.Dodaj nową bazę danych - baza będzie miała nazwę zbudowaną na zasadzie: loginserwera_[nazwa którą podasz].

4.Na dole ekranu po stworzeniu bazy pojawią się informacje odnośnie loginu użytkownika, adresu hosta bazy oraz link do phpmyadmin.


CZY ARTYKUŁ BYŁ PRZYDATNY?

TAK

NIE