LH

The Bat! - konfiguracja

1.Uruchom program 'The Bat!'

Uruchom klienta pocztowego The Bat!, a następnie z menu 'Konto' wybierz opcję 'Nowe...'.


2.Nazwa konta

Podaj nazwę tej skrzynki - będzie się ona wyświetlała się w polu 'nadawca wiadomości'. Następnie wciśnij 'Dalej'.

3.Adres konta

Podaj adres swojego konta i opcjonalnie nazwę organizacji, potem kliknij 'Dalej'.

4.Ustawienia konta

Wprowadź prawidłowe serwery - pop3.lh.pl w polu 'Serwer do odbioru poczty' oraz smtp.lh.pl w polu 'Serwer do wysyłki poczty' i zaznacz opcję znajdującą się poniżej - 'Serwer SMTP wymaga uwierzytelnienia'.

5.Uwierzytelnianie

W polu 'Użytkownik' podaj pełen adres email danej skrzynki, poniżej wpisz hasło i przejdź dalej.6.Zakończenie dodawania skrzynki

Po dodaniu skrzynki kliknij 'Konto' a następnie 'Właściwości' i wybierz po lewej stronie okna 'Serwery'. Tutaj przy serwerze poczty wychodzącej zmień port 25 na 587, oraz upewnij się, że jako 'Użytkownik' podany jest cały adres skrzynki email - i zapisz zmiany.CZY ARTYKUŁ BYŁ PRZYDATNY?

TAK

NIE