Formularz zgłoszenia treści niezgodnych z prawem

Do czego służy ten formularz?

Poniższy formularz zapewnia prosty sposób na zgłaszanie materiałów, które mogą naruszać prawo, a które wiesz lub podejrzewasz, że zostały opublikowane przez klientów LH.pl, w ramach oferowanych usług hostingowych.

O ile za zawartość umieszczaną na stronach internetowych oraz wykorzystanie usług hostingowych LH.pl odpowiedzialność ponoszą nasi Klienci, to jednak każdy Internauta ma prawo do zgłaszania wszelkich nielegalnych treści napotkanych w sieci.

Gwarantuje to Akt o Usługach Cyfrowych*, pozwalający każdej osobie wskazanie treści podejrzanych o łamanie przepisów.

What is this form? This form offers a straightforward way to report content you believe or suspect to be illegal, published by LH.pl clients using our hosting services. While our clients are responsible for the content on their websites and the use of LH.pl hosting services, the Digital Services Act empowers every internet user to report any illegal content they encounter online.

Kiedy wypełnić ten formularz?

Formularz ten służy do zgłaszania treści niezgodnych z prawem i obejmuje, ale nie ogranicza się do: materiałów o charakterze terrorystycznym, nielegalnego udostępniania wizerunków dzieci, bezprawnego udostępniania prywatnych zdjęć bez zgody, cyberprześladowania, handlu produktami podrabianymi, ofert naruszających prawa konsumentów, nieuprawnionego wykorzystania dzieł chronionych prawem autorskim, nielegalnych ofert zakwaterowania, nielegalnej sprzedaży żywych zwierząt

Wypełnij formularz, jeżeli masz pewność, że materiały budzące Twoje obawy są utrzymywane na infrastrukturze LH.pl.

When should I use this form? This form is for reporting illegal content, including but not limited to: terrorist materials, illegal sharing of children's images, unauthorized sharing of private photos, cyberstalking, trade in counterfeit products, offers violating consumer rights, unauthorized use of copyrighted works, illegal accommodation services, and illegal sale of live animals. Fill out this form if you are certain that the concerning materials are hosted on LH.pl infrastructure.

* Akt o usługach cyfrowych - ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (akt o usługach cyfrowych);

Nasze usługi polecają