Tag tls

historia rozwoju tls

TLS. Historia rozwoju Transport Layer Security

Transport Layer Security (TLS) to protokół służący do bezpiecznego przesyłania danych przez internet. Jego historia rozwoju sięga lat 90. XX wieku. Początkowo, w 1994 roku firma Netscape Communications wprowadziła protokół Secure Sockets Layer (SSL) w wersji 1.0, który miał zapewniać poufność danych przesyłanych między serwerem internetowym a przeglądarką użytkownika. W kolejnych latach firma Netscape ulepszyła SSL i wydała wersje 2.0 oraz 3.0.
Raport rynku WordPress