Kategoria pomocy Bazy danych MySQL

Bazy danych MySQL to system zarządzania danymi, szeroko wykorzystywany w popularnych CMSach typu WordPress, czy PrestaShop. Dane w bazie danych przechowywane są w tabelach, a każda z nich może pełnić inną funkcję. Każdy z Klientów LH.pl może w swoim koncie stworzyć dowolną liczbę baz danych.

Raport rynku WordPress