Czym jest limit jednoczesnych połączeń do bazy danych?

Limit jednoczesnych połączeń do bazy danych jest to nic innego, jak maksymalna liczba połączeń w tym samym czasie. Najprościej mówiąc oznacza to, że konkretna liczba użytkowników ma możliwość połączenia się równocześnie i wykonania operacji w bazie danych. 

Wspomniany limit ma bardzo duże znaczenie w zakresie wydajności całego procesu przetwarzania. W sytuacji, kiedy nie będzie wolnych slotów, to proces PHP nie zostanie wykonany. W niektórych przypadkach może dojść do przerwania wykonywania skryptu lub też opóźnienia w jego wykonywaniu, do momentu aż pojawi się wolny slot żeby wykonać połączenie do bazy danych. 

Każde połączenie do bazy danych wymaga odpowiednich zasobów np. procesora, pamięci, czy też CPU. Korzystając z hostingu współdzielonego w LH.pl limit jednoczesnych połączeń do bazy danych zależny jest od posiadanego przez Ciebie pakietu hostingowego. Dokładna specyfikacja znajduje się w opisie parametrów bezpieczeństwa hostingu.

Parametry ogólne hostingu współdzielonego wyglądają następująco:

Parametry ogólne hostingu współdzielonego lh.pl

Aby nie doprowadzić do problemów związanych z wysyceniem jednoczesnych połączeń do bazy danych należy odpowiednio optymalizować zapytania, jak również zasoby. Jest to bardzo ważne zadanie, które należy do administratorów baz danych. Istotna jest także odpowiednia konfiguracja serwera, jak również samej bazy danych, aby obsłużenie zapytań były wykonywane efektywnie. 

Raport rynku WordPress