Tworzenie nowej bazy danych MySQL

Aby założyć nową bazę MySQL na serwerze LH.pl, zaloguj się do panelu klienta: lh.pl/panel, a następnie przejdź do zakładki serwery → wybierz swój serwer -> bazy danych MySQL.

Otrzymasz panel, w którym możesz dodawać nowe bazy MySQL, a także zarządzać istniejącymi.

Tworzysz pierwszą bazę MySQL? Utwórz najpierw konto główne MySQL

Zanim utworzysz swoją pierwszą bazę MySQL, konieczne jest nadanie hasła dla konta głównego. Konto główne to specjalne, nadrzędne konto MySQL, za pomocą którego możliwe będzie logowanie się do wszystkich baz MySQL. Jest przydatne, gdy zapomnisz danych dostępowych do indywidualnej bazy MySQL lub gdy chcesz szybko zarządzać wieloma bazami jednocześnie.

Przy pierwszym wejściu do zakładki Bazy danych MySQL system poprosi Cię o utworzenie hasła, które chcesz nadać dla konta głównego. Loginem do konta głównego będzie zawsze twoja nazwa serwera. Natomiast hasło należy nadać samodzielnie.

Wprowadź hasło i kliknij Zapisz. Gdy konto główne zostanie utworzone, możesz rozpocząć tworzenie baz MySQL.

Tworzenie bazy MySQL na serwerze w LH.pl

Po wejściu do zakładki Bazy danych MySQL kliknij w Utwórz, a następnie wypełnij krótki formularz tworzenia nowej bazy.

W polu Nazwa bazy danych wpisz nazwę, którą chcesz przydzielić dla bazy danych MySQL, a następnie podaj silne, długie i skomplikowane hasło i kliknij Utwórz.

Tworząc bazę danych możesz zdecydować o tym, czy ma być dopuszczony dostęp zdalny do bazy, czy też nie. Aby zapewnić bezpieczeństwo, dostęp do baz danych został ograniczony do localhost. Jeśli chcesz zezwolić usłudze spoza LH.pl na dostęp do bazy MySQL, musisz włączyć dostęp zdalny. Przeczytaj o tym więcej w artykule: jak utworzyć dostęp zdalny do bazy danych w LH.pl.

Gdzie znajdę szczegóły dotyczące moich baz MySQL?

Wszystkie szczegóły znajdują się obok listy utworzonych baz MySQL, na pasku bocznym. Po dodaniu bazy znajdziesz tam takie informacje, jak:

  • phpMyAdmin: adres do logowania do panelu phpMyAdmin
  • Nazwa konta głównego : nadrzędne konto, mające dostęp do innych baz na serwerze
  • Host

Klikając w przycisk PHPMyAdmin możesz zalogować się do swojej bazy danych.