Jak utworzyć dostęp zdalny do bazy danych w LH.pl

Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, domyślnie wszystkie bazy danych MySQL posiadają zabezpieczenie, które pozwala łączyć się z nimi tylko z poziomu localhost, czyli z tego samego serwera, na którym bazy się znajdują. Oznacza to, że z utworzoną bazą MySQL mogą łączyć się tylko:

  • strony WWW, skrypty i aplikacje zainstalowane na tym samym serwerze, na którym znajduje się baza MySQL,
  • narzędzie phpMyAdmin, do którego link znajdziesz w panelu klienta.

Każda próba połączenia się z bazą danych za pomocą zewnętrznych usług lub stron zainstalowanych na innych serwerach zostanie zablokowana. Jeśli jednak chcesz zezwolić na łączenie się do bazy MySQL z poziomu zewnętrznych stron, usług i aplikacji, możesz włączyć dostęp zdalny.

Czym jest dostęp zdalny do bazy MySQL?

Dostęp zdalny do bazy MySQL to ustawienie, które znosi domyślnie włączone zabezpieczenie i otwiera bazę danych na usługi zewnętrzne. Po włączeniu tej opcji połączenia z innych usług i aplikacji będą dopuszczane.

Jakie zastosowania ma dostęp zdalny do bazy MySQL?

Dostęp zdalny możesz włączyć, gdy chcesz się łączyć z bazą danych za pomocą usług niezainstalowanych na swoim serwerze. Przykłady takich usług to:

  • strony WWW zainstalowane na innym hostingu,
  • oprogramowanie do zarządzania bazą danych zainstalowane lokalnie na twoim komputerze,
  • usługi firm trzecich, które do działania wymagają dostępu do twojej bazy MySQL.

Jak włączyć dostęp zdalny do wybranej bazy MySQL?

Aby włączyć dostęp zdalny do wybranej bazy MySQL, zaloguj się do panelu klienta LH.pl, a następnie przejdź w menu do zakładki Serwery -> Bazy danych MySQL.

Na liście baz MySQL wyszukaj swojej bazy, a następnie kliknij Opcje -> Edytuj.

W nowym oknie ustawień bazy przejdź do zakładki Opcje zaawansowane i zaznacz pole Dopuszczaj połączenia zdalne.

Zachowaj zmiany przyciskiem Zapisz.

Jak włączyć dostęp zdalny do wszystkich baz MySQL?

Jeśli chcesz mieć możliwość zdalnego łączenia się ze wszystkimi swoimi bazami MySQL, to należy nadać uprawnienia dostępu zdalnego do swojego konta głównego MySQL.

Aby to zrobić, przejdź w panelu klienta do zakładki Serwery -> Bazy danych MySQL, a następnie odszukaj sekcji Konto główne MySQL u dołu ekranu.

Kliknij przycisk Edytuj ustawienia, po czym w nowym oknie udaj się do zakładki Opcje zaawansowane i zaznacz pole Dopuszczaj połączenia zdalne. Zachowaj zmiany przyciskiem Zapisz

Od teraz możesz łączyć się zdalnie ze wszystkimi swoimi bazami MySQL — pamiętaj tylko o tym, aby w konfiguracji usługi, za pomocą której będziesz łączyć się do bazy podać jako nazwę użytkownika i hasło dane do swojego konta głównego MySQL, a nie dane indywidualne wybranej bazy.

Raport rynku WordPress