Jak zmienić hasło do bazy danych MySQL w LH.pl?

Aby zmienić hasło do bazy danych MySQL w LH.pl, zaloguj się do panelu klienta, a następnie w menu bocznym rozwiń zakładkę Serwery. Spośród listy aktywnych serwerów rozwiń szczegóły serwera, na którym znajduje się baza danych MySQL, dla której chcesz zmienić hasło, po czym udaj się do zakładki Bazy danych MySQL.

Menu serwera w LH.pl

W tym miejscu znajdziesz listę wszystkich utworzonych baz MySQL na wybranym serwerze. Aby zmienić hasło do istniejącej bazy, znajdź ją na liście, a następnie kliknij przycisk Opcje i z rozwijanej listy wybierz Edytuj.

Lista baz MySQL w LH.pl

Pojawi się nowe okno, w którym możesz dokonać zmian w bazie MySQL. W celu modyfikacji hasła upewnij się, że jesteś w zakładce Dane dostępowe, a następnie wpisz dwukrotnie nowe hasło. Zatwierdź zmiany, klikając przycisk Zapisz.

Edycja bazy MySQL w LH.pl

UWAGA! Pamiętaj, że zmiana hasła do bazy danych MySQL spowoduje, że strony WWW i aplikacje korzystające z tej bazy nie będą mogły się z nią połączyć przy użyciu starego hasła. Po zmianie hasła koniecznie zaktualizuj pliki konfiguracyjne stron WWW lub aplikacji, które korzystają z bazy, aby uwzględnić w nich nowe hasło. W przeciwnym wypadku strony WWW lub aplikacje powiązane z tą bazą przestaną działać.

Raport rynku WordPress