Jak zalogować się do bazy danych?

Aby zalogować się do bazy danych przejdź do swojego panelu klienta: lh.pl/panel, a następnie do zakładki serwery i z rozwijanej listy w lewym pasku bocznym wybierz serwer, którym chcesz zarządzać, a następnie kliknij opcję Bazy danych MySQL.

Wyświetli Ci się lista baz danych założonych na serwerze. Pod nią widnieje okno do dodawania nowej bazy. Na prawym pasku bocznym znajdziesz informacje niezbędne do zalogowania do bazy.

  • phpMyAdmin – adres do panelu baz danych, w który możesz kliknąć
  • Login konta głównego
  • Host

Kliknij w phpMyAdmin (adres do panelu baz), otrzymasz widok:

W tym miejscu wprowadź użytkownika i hasło do Twojej bazy, a następnie kliknij Wykonaj. Jeżeli nie stworzyłeś użytkownika bazy ani żadnej bazy danych, możesz zalogować się na konto główne bazy danych, korzystając z loginu konta głównego.

Raport rynku WordPress