Jak zalogować się do bazy danych?

Aby zalogować się do bazy danych przejdź do swojego panelu klienta: panel.lh.pl, a następnie do zakładki serwery i bazy MySQL.

Wyświetli Ci się lista baz danych założonych na serwerze. Pod nią widnieje okno do dodawania nowej bazy. U dołu strony znajdziesz: informacje logowania.

  • phpMyAdmin – adres do panelu baz danych
  • Login konta głównego
  • Host

Kliknij w phpMyAdmin (adres do panelu baz), otrzymasz widok:

W tym miejscu wprowadź użytkownika i hasło do Twojej bazy, a następnie kliknij Wykonaj.