Jak zmienić limit wysyłania wiadomości w DirectAdmin

Posiadając konto administratora w panelu DirectAdmin, masz najwyższy stopień uprawnień pozwalający na zarządzanie usługami. O tym, czym jest DirectAdmin oraz o trzech poziomach zarządzania usługami pisaliśmy w osobnym poradniku. Poniżej pokażemy Ci jak zmienić limit wysyłania wiadomości e-mail w panelu DirectAdmin. Dzięki tej konfiguracji możesz określić limit wiadomości, jakie są wysyłane z konkretnej skrzynki pocztowej, czy też konkretnego użytkownika. Takie działanie zdecydowanie pozwoli Ci lepiej zarządzać kontami użytkowników.

Logowanie do DirectAdmina

W pierwszym kroku zaloguj się na konto administratora DA. Globalną zmianę limitów wysyłki wiadomości możesz wykonać tylko z konta charakteryzującego się najwyższymi uprawnieniami. Po zalogowaniu przejdź do sekcji Server Manager, a następnie do zakładki Administrator Settings.

Logowanie do DIrectAdmin - ustawienia administratora

Zmiana limitu wysyłanych e-maili w DirectAdmin

Po przejściu do zakładki Administrator Settings pojawią Ci się zakładki, które pozwalają na optymalizację konta. Jednak aby zmienić limit wysyłanych wiadomości kliknij po prawej stronie w zakładkę E-mail Settings.

Jak zmienić limit wysyłki wiadomości w DirectAdmin?

W tej zakładce masz możliwość skonfigurowania wysyłki wiadomości. Najważniejsze elementy tej konfiguracji to:

  • Daily E-mail limit per DirectAdmin User – tutaj możesz określić dzienny limit wysłanych wiadomości przez użytkownika,
  • Daily limit per E-mail Account dzienny limit wiadomości wysłanych z konkretnej skrzynki pocztowej,
  • User can set limit per E-mail zaznaczając tę opcję pozwalasz użytkownikowi na samodzielną zmianę limitów wysyłanych wiadomości ze skrzynki e-mail,
  • Purge Spambox / Trash data after (days) – w tej sekcji możesz określić po ilu dniach spam/kosz zostanie wyczyszczony.

Poniżej masz także możliwość dodania użytkownika/skrzynki do czarnej listy.

Czarna lista - DIrect Admin.

Wystarczy wskazać np. adres mailowy i doprecyzować sekcję, w której ma nastąpić blokada.

Zapisanie zmian

Gdy wprowadzisz odpowiednią konfigurację zapisz zmiany klikając przycisk Save.

DirectAdmin jest panelem, który pozwala na szybkie zarządzanie usługami. Niektóre operacje możesz wykonać dosłownie za pomocą kilku kliknięć, jak np. tworzenie skrzynki pocztowej, czy też zmianę wersji PHP.

Raport rynku WordPress