Jak utworzyć skrzynkę pocztową w DirectAdmin?

Klienci korzystający w LH.pl z usługi Cloud Server mogą zarządzać serwerem za pomocą panelu DirectAdmin. Zarządzanie to może odbywać się na 3 poziomach: administratora, resellera lub użytkownika. Niezależnie od przydzielonego poziomu dostępu, w DA możesz tworzyć, usuwać, a także konfigurować skrzynki e-mail.
Tworzenie nowego konta mailowego w DirectAdminie jest bardzo proste, pokażę Ci jak zrobić to w 3 krokach:

Krok 1 – Logowanie do panelu DA

Zaloguj się do swojego panelu DirectAdmin. Dostępy do niego otrzymałeś od nas mailowo po zakończonej konfiguracji serwera. Jeżeli nie wiesz jak zalogować się do DirectAdmina, skorzystaj z poradnika. Polecamy logowanie z użyciem dostępu do poziomu user. Jeżeli jednak zalogujesz się jako administrator, przejdź do zakładki Account Manager, a następnie wybierz Show All Users i z listy użytkowników wybierz tego, w którym chcesz stworzyć skrzynkę e-mail.

Gdy znajdziesz się już na poziomie użytkownika, przejdź do zakładki E-mail Manager, a następnie wybierz E-mail Accounts. Po wybraniu tej opcji otrzymasz listę skrzynek stworzonych na serwerze dla konkretnego użytkownika.

Konto pocztowe Direct Admin

Krok 2 – Jak utworzyć skrzynkę pocztową w DirectAdmin?

Aby stworzyć skrzynkę mailową wybierz opcję Create Account, a następnie podaj wymagane dane.

Konfiguracja konta email w Direct Adminie

Krok 3 – Konfiguracja

Pojawi Ci się teraz okno, w którym należy odpowiednio uzupełnić pola:

  • Username (nazwa użytkownika) – w tym miejscu wpisz nazwę skrzynki pocztowej jaka ma zostać utworzona (wszystko co ma się znaleźć przed znakiem @).
  • Password (hasło) – należy wpisać hasło, którym będziesz logować się do konta pocztowego.
  • E-mail Quota (MB) (rozmiar) – jest to rozmiar skrzynki w MB, możesz przydzielić konkretną pojemność dla tworzonej skrzynki lub wybrać opcję Unlimited, czyli bez limitu.
  • Send Limit (limit wiadomości) – tutaj możesz ustalić limit wysyłanych wiadomości lub wybrać opcję Unlimited, czyli bez limitu.
Tworzenie konta pocztowego DIrect Admin

Po wypełnieniu odpowiednio wszystkich pól kliknij przycisk Create Account (Utwórz konto). Kiedy skrzynka pocztowa zostanie utworzona możesz się do niej zalogować za pomocą webowego klienta poczty (webmaila).

Zmiana pojemności skrzynki pocztowej

Zdarzają się takie sytuacje, że podczas tworzenia skrzynki pocztowej oraz przydzielania pojemności nie jesteś w stanie dokładnie określić, ile faktycznie pojemności będzie potrzebne dla użytkownika skrzynki pocztowej. Na szczęście w DirectAdminie możesz poprzez kilka kliknięć zmienić tę wartość. Aby to zrobić wystarczy, że zaznaczysz na liście skrzynek pocztowych konto, dla którego chcesz wprowadzić zmianę, a następnie kliknij na znak + i wybierz opcję Change Limits.

Zmiana pojemności skrzynki pocztowej DA

Po wprowadzeniu zmian w pojemności skrzynki pocztowej pamiętaj, aby zapisać konfigurację.

Jak zalogować się do skrzynki stworzonej w DirectAdminie?

W celu zalogowania się na swoje konto pocztowe wystarczy, że w pasku przeglądarki internetowej wpiszesz nazwę swojego serwera, a po ukośniku dodasz słowo: roundcube (np. c1111.lh.pl/roundcude). W ten sposób wywołasz panel logowania do poczty, gdzie wystarczy już tylko podać nazwę skrzynki oraz hasło do niej.