Jak zmienić hasło do skrzynki w DirectAdmin?

Będąc posiadaczem usługi Cloud Server w LH.pl zdążyłeś zauważyć, że zarządzanie usługami odbywa się poprzez panel DirectAdmin. Gdy skonfigurowaliśmy Twoją usługę, dane dostępowe do panelu otrzymałeś drogą mailową. Nadaliśmy Ci zarówno dostęp z poziomu administratora, jak i użytkownika. Aby zarządzać skrzynkami e-mail zaloguj się na poziom użytkownika. Jeżeli zalogowałeś się do konta administratora, możesz w łatwy sposób przejść na poziom user, klikając w zakładkę Account Manager, a następnie wybierając Show All Users i przechodząc do konkretnego użytkownika.

Krok 1 – Logowanie do panelu DA

Aby zmienić hasło do skrzynki e-mail w DirectAdminie, pierwszym krokiem będzie logowanie do panelu. Po zalogowaniu przejdź do zakładki E-mail Manager, a następnie wybierz E-mail Accounts.

Zmiana hasła dla skrzynki pocztowej w DA.

Krok 2 – Jak zmienić hasło do skrzynki w DirectAdmin?

Po przejściu do sekcji E-mail Accounts wyświetli Ci się lista utworzonych skrzynek e-mail. Aby zmienić hasło do skrzynki pocztowej zaznacz konto, dla którego chcesz dokonać zmiany, kliknij po prawej stronie w znak +, a następnie wybierz opcję Change Password. Teraz możesz nadać nowe bezpieczne hasło. Pamiętaj, aby hasło było trudne do złamania, zastosuj wielkie i małe litery, cyfry i znaki specjalne. Ustawiając nowe hasło warto skorzystać z ogólnodostępnego generatora haseł.

Zmiana hasła DIrect Admin

Po wprowadzeniu zmian wystarczy, że zapiszesz konfigurację. Teraz możesz bezpiecznie zalogować się na swoją skrzynkę pocztową. Aby skorzystać z webowego klienta poczty wystarczy, że w pasku przeglądarki wpiszesz: nazwadomeny.pl/roundcube lub nazwaserwera.lh.pl/roundcube.

Pamiętaj, że skrzynki pocztowe możesz także skonfigurować w dowolnym kliencie poczty. Wszystko zależy jedynie od tego jaka forma korzystania ze skrzynki e-mail odpowiada Ci najbardziej.

Raport rynku WordPress