Tryb debugowania w WordPress

Tryb debugowania to sposób działania WordPressa, w którym zapisuje/wyświetla on wszystkie błędy. Jest to niesamowicie przydatna funkcja, gdy pojawia się konieczność zdiagnozowania problemów ze stroną. Logi WordPressa pokażą nam więcej szczegółów i ułatwią znalezienie tego, co powoduje pojawianie się błędów.

Logowanie błędów WordPressa

Włączenie trybu debugowania i logowania błędów jest bardzo proste. Należy dodać do pliku wp-config.php następujące 3 linie:

define('WP_DEBUG', true);
define('WP_DEBUG_LOG', true);
define('WP_DEBUG_DISPLAY', false);

Jeżeli któryś z powyższych wpisów występuje już w pliku, to należy zmienić mu tylko parametr true lub false.

  • true – opcja włączona
  • false – opcja wyłączona

Znaczenie poszczególnych opcji

  • WP_DEBUG – tryb debugowania
  • WP_DEBUG_LOG – logowanie błędów do pliku wp-content/debug.log
  • WP_DEBUG_DISPLAY – wyświetlanie błędów w przeglądarce, bezpośrednio na stronie (tego nie chcemy, aby odwiedzający przypadkowo nie zobaczył wrażliwych danych albo szczegółowych informacji o błędzie)

Od WordPress w wersji 5.1 można zmienić ścieżkę pliku z błędami poprzez:

define( 'WP_DEBUG_LOG', '/sciezka/do/pliku/wp-errors.log' );

Logowanie błędów PHP

Dodatkowo, jeśli chcemy zobaczyć błędy występujące w PHP, to włączenie logowania odbywa się następująco

  1. W katalogu strony tworzymy plik .user.ini
  2. Wklejamy do niego poniższą treść:
display_startup_errors = Off
display_errors = Off
error_reporting = E_ALL
log_errors = On
error_log = /pełna/ścieżka/do/pliku/php-error.log

Zwróć uwagę na ostatnią linię, w której należy wstawić ścieżkę do pliku, w którym zapisywane będą rejestry błędów.

Darmowy kurs WordPress
Poradnik WordPress
Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej: