Tag certyfikat ssl

historia rozwoju tls

TLS. Historia rozwoju Transport Layer Security

Transport Layer Security (TLS) to protokół służący do bezpiecznego przesyłania danych przez internet. Jego historia rozwoju sięga lat 90. XX wieku. Początkowo, w 1994 roku firma Netscape Communications wprowadziła protokół Secure Sockets Layer (SSL) w wersji 1.0, który miał zapewniać poufność danych przesyłanych między serwerem internetowym a przeglądarką użytkownika. W kolejnych latach firma Netscape ulepszyła SSL i wydała wersje 2.0 oraz 3.0.
TLS - Transport Layer Security

TLS – Transport Layer Security. Co to jest protokół Transport Layer Security?

Transport Layer Security (TLS) to protokół zapewniający bezpieczne połączenia sieciowe, które chronią dane podczas ich transmisji. TLS jest następcą protokołu Secure Sockets Layer (SSL) i jest obecnie szeroko stosowany jako standard w zabezpieczonych połączeniach internetowych. Protokół TLS używa algorytmów szyfrowania do uwierzytelniania i szyfrowania danych, zapewniając poufność, integralność i uwierzytelnianie podczas przesyłania informacji przez sieć.
Raport rynku WordPress