Czy wiesz, że możesz zawalczyć o swoją domenę w sądzie?

Wraz z dynamicznym rozwojem rynku domenowego wzrasta również liczba sporów, do których dochodzi między abonentami domen i właścicielami praw do nich. W artykule znajdziecie kilka informacji na temat praw abonenta, a także możliwości ich dochodzenia przed sądem.

znak towarowy urząd patentowy domena w sądzie rejestracja znaku towarowego

Okazuje się, iż od momentu powstania w 2003 roku Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, coraz chętniej rejestrujemy znaki towarowe dla domen i coraz częściej walczymy o prawa do użytkowania wybranej nazwy. Wzrost liczby zgłaszanych sporów domenowych wynika z wzrastającej świadomości praw abonentów usług, lecz wciąż nie jest to popularne zjawisko.

Na stronie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji można odnaleźć informację, iż w 2016 roku do Sądu wpłynęło zaledwie 70 spraw. Być może wciąż nie wiemy, że możemy zawalczyć o domenę, która jest integralną częścią wypracowanej przez nas marki? A może boimy się kosztów i długich procesów? Na start przekazuję kilka podstawowych informacji, które pomogą naświetlić temat.

Czy domena, którą zarejestrowałam jest moją własnością?

Warto pamiętać, iż rejestrując domenę nie stajesz się jej właścicielem, a jedynie uzyskujesz prawo do posługiwania się nią. Do Ciebie należy decyzja o tym, jakiego rodzaju strona znajdzie się pod wybranym adresem, czy zechcesz dalej utrzymywać usługę lub ją wygasić. Abonentowi domeny przysługuje również prawo do sprzedaży nazwy lub przekazania jej innemu abonentowi na drodze cesji. Kwestie związane z prawami do zarejestrowanej domeny .pl reguluje NASK.

Znak towarowy

Domena internetowa może być zarejestrowana jako znak towarowy, trzeba jednak pamiętać, iż nie będzie to możliwe w przypadku każdej nazwy. Pierwszym ograniczeniem jest rejestracja znaku towarowego dla domeny, której nazwa ma charakter informacyjny. Dla przykładu, nie zarejestrujemy nazwy: rower.pl lub kwiaty.pl. Kolejną istotną kwestią jest ograniczenie wynikające z chęci rejestracji domeny o brzmieniu podobnym do wcześniej zarejestrowanego znaku towarowego. Warto pamiętać, iż dotyczy to znaków, które są zarejestrowane w tej samej branży (rejestrując znak towarowy należy wskazać produkty lub usługi, które zamierzamy oferować pod wybraną domeną).

urząd patentowy znak towarowy spory domenowe domena w sądzie

Rejestracji znaku towarowego w Polsce dokonuje się w Urzędzie Patentowym.

Naruszanie praw właściciela znaku towarowego

Jeśli w nazwie naszej domeny znajdzie się słowo identyczne lub zbliżone do zarejestrowanego znaku towarowego, mówi się o naruszeniu prawa uprawnionego podmiotu.

Bardzo często w takich sytuacjach dochodzi do sporów między abonentami domen i właścicielami praw do nich, czyli osobami, które zarejestrowały znak towarowy w Urzędzie Patentowym. Tego typu spory nie są jednak rozpatrywane przed sądami powszechnymi, lecz jako postępowania arbitrażowe.

piit polska izba informatyki i telekomunikacji spory domenowe sąd polubowny domena w sądzie

Droga sądowa

W Polsce istnieją dwa sądy polubowne do rozstrzygania sporów domenowych: najczęściej wykorzystywany Sąd Po­lu­bowny ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji , oraz Sąd Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej.

Sąd polubowny, a sąd powszechny

W przeciwieństwie do spraw rozpatrywanych przed sądem powszechnym, spory domenowe w sądzie polubownym nie muszą rozstrzygać się na rozprawach. Do tych dochodzi tylko w sytuacji, gdy pomiędzy stronami zajdzie konieczność dokładniejszego wyjaśnienia istotnych okoliczności.

Po rozstrzygnięciu sprawy w sądzie polubownym, wyrok ma taką samą moc prawną jak wyrok sądu powszechnego. Należy pamiętać jednak, iż sąd polubowny może jedynie ustalić, iż abonent naruszył prawa właściciela praw do domeny. Sąd polubowny nie orzeka w sprawie przydzielenia odszkodowania, gdyż ta kwestia wciąż pozostaje po stronie sądu powszechnego.

Zalety sądów polubownych

Do zalet należy przede wszystkim krótszy czas rozpatrywania sprawy (najczęściej około  6 miesięcy), a także niższe koszty prowadzonego postępowania (od kilkuset złotych do maksymalnie kilku tysięcy). Sprawy toczone w sądach polubownych są również mniej sformalizowane, co także wpływa na skrócenie czasu trwania sporu.

Spory o domeny globalne i europejskie

sąd polubowny adr.eu wipo spory domenowe domeny globalne domeny europejskie domena w sądzie

W przypadku domen globalnych i europejskich spory rozpatrywane są przed innymi jednostkami. Dla domen globalnych jest to Centrum Arbitrażu i Mediacji WIPO (CAIM WIPO),  dla domen europejskich Czeski Sąd Arbitrażowy (CSA)

W przeciwieństwie do polskich sądów polubownych, wyroki zagranicznych jednostek mogą powodować nie tylko orzeczenie naruszenia praw, ale również unieważnić rejestrację domeny lub przenieść domenę na rzecz powoda. Co ważne, nie ma konieczności występowania przed sądem powszechnym o uznanie wyroku.

Domeny w sądzie

W mediach co jakiś czas pojawia się informacja o burzliwym procesie znanej firmy, która próbuje odzyskać podobnie brzmiącą, zarejestrowaną przez innego abonenta domenę. Spory te nie dotyczą tylko dużych firm zagranicznych (choć chyba wszyscy słyszeli o głośnej sprawie Apple), ale również mają miejsce na naszym polskim podwórku. Kilka lat temu można było usłyszeć o sprawach domen nasza-biedronka.pl i naszabiedronka.pl, w ubiegłym roku o domenie poczta-polska.com.pl. Już wkrótce na blogu pojawi się zestawienie najciekawszych sporów domenowych w historii.

Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Aneta Rutkowska
Lubi gdy wszystko działa, a najlepiej jeżeli działa szybko. W szczególności strony internetowe. Pomaga użytkownikom WordPressa zrozumieć go lepiej. Gdyby fizycy mieli taką umiejętność wyjaśniania skomplikowanych rzeczy, wszyscy rozumielibyśmy fizykę kwantową. Na co dzień koordynuje różne procesy w najlepszej firmie hostingowej w Polsce – LH.pl.