Hosts – edycja pliku hosts na Windows

Plik hosts (hosts file) w systemie operacyjnym Windows umożliwia dokonanie tzw. mapowania hosta (domeny) na wskazany adres IP. Dzięki temu możliwe jest przekierowanie domeny na zupełnie inny adres IP w obrębie naszego komputera, bez konieczności zmiany całej delegacji DNS i czekania na propagację. To rozwiązanie przydatne w trakcie dokonywania migracji. Tymczasowe przekierowanie domeny będzie działać tylko w obrębie naszego komputera, natomiast dla świata zewnętrznego będzie dalej aktywna standardowa delegacja DNS.

Jak edytować plik hosts w Windows?

Edycji pliku hosts można dokonać za pomocą swojego ulubionego edytora tekstu. Trzeba go jednak uruchomić z uprawnieniami administratora, gdyż plik hosts znajduje się w folderze systemowym, więc jego modyfikacja wymaga podniesionych uprawnień.

Wejdź do menu Start w systemie Windows i wyszukaj programu Notatnik, Notepad++ lub dowolnego innego edytora tekstu, z którego korzystasz. Po jego znalezieniu kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Uruchom jako administrator.

Po uruchomieniu edytora tekstu wybierz opcję Plik > Otwórz, a następnie udaj się do poniższej ścieżki, w której znajduje się plik hosts:

C:\Windows\System32\drivers\etc\

W oknie otwierania wybierz opcję wyświetlania wszystkich plików, a nie tylko dokumentów tekstowych. Na liście plików w folderze etc znajdziesz plik hosts. Kliknij go dwukrotnie, aby go otworzyć.

Wyświetli się zawartość pliku hosts. Na końcu tego pliku możesz dopisać swoje modyfikacje. Każdy wpis powinien zawierać jedną linię. Najpierw wpisz adres IP, na który chcesz dokonać przekierowania, a następnie adres hosta, który przekierowujesz. Przykładowo, poniższy wpis spowoduje przekierowanie domeny LH.pl na lokalny adres IP komputera (127.0.0.1, tzw. localhost):

127.0.0.1 lh.pl

Po wprowadzeniu swoich własnych wpisów wybierz opcję Plik > Zapisz, a następnie zamknij Notatnik, Notepad++ lub inny edytor tekstowy.

Raport rynku WordPress