Przekierowanie na adres IP (konfiguracja rekordu A)

Dodawanie nowego rekordu A

Przekierowanie na adres IP wykonuje się, gdy chcemy by strona WWW była obsługiwana przez inny serwer, niż ten, na który wskazują serwery nazw DNS.

Aby dodać nowy adres IP dla domeny, zaloguj się do panelu klienta: lh.pl/panel, a następnie na lewym pasku bocznym przejdź do zakładki Serwery, wybierz serwer, na którym chcesz skonfigurować rekord A dla domeny, a następnie kliknij w sekcję Strony WWW.

Otrzymasz listę wszystkich stron WWW, czyli domen i subdomen dodanych do serwera. Wybierz tę, dla której chcesz ustawić nowy rekord A. Kliknij Opcje, a następnie Edytuj DNS.

Po kliknięciu otrzymasz listę rekordów DNS, które są ustawione dla domeny. W prawym górnym rogu kliknij Dodaj by dodać nowy rekord.

Otrzymasz formularz dodawania nowego rekordu.

Wprowadź dane:

  • wybierz typ rekordu: A
  • TTL: to czas odświeżania DNSów, jeżeli nie chcesz go skracać, pozostaw wartość domyślną
  • nazwa hosta: pole pozostaw puste gdy dodajesz rekord dla domeny. Jeżeli konfigurujesz rekord dla subdomeny, w nazwie hosta wpisz sam przedrostek. Np. gdybyśmy konfigurowali rekord A dla subdomeny: blog.lh.pl, wpisalibyśmy sam blog
  • wartość rekordu: wprowadź wartość rekordu A (adres IP)

Po uzupełnieniu danych kliknij Dodaj.

Po zapisaniu zmian dojdzie do propagacji — rekord musi odświeżyć się w internecie, co potrwa do kilku godzin. Po rozpropagowaniu zmian Twoja domena będzie wyświetlała stronę ze wskazanego rekordem A serwera.

WAŻNE! Aby przekierowanie adresu IP/rekordu A działało poprawnie, Twoja domena musi być skonfigurowana w strefie DNS serwera, który ma obsługiwać Twoją stronę WWW.

Zmiana istniejącego już rekordu A

Zaloguj się do panelu klienta: lh.pl/panel, a następnie na lewym pasku bocznym przejdź do zakładki Serwery, wybierz serwer, na którym chcesz skonfigurować rekord A dla domeny, a następnie kliknij w sekcję Strony WWW.

Otrzymasz listę wszystkich stron WWW, czyli domen i subdomen dodanych do serwera. Wybierz tę, dla której chcesz ustawić nowy rekord A. Kliknij Opcje, a następnie Edytuj DNS.

Na liście rekordów odszukaj tego, który chcesz modyfikować, kliknij Opcje i Edytuj.

Otrzymasz formularz edycji DNS. Wprowadź modyfikację rekordu A w polu wartość rekordu, a następnie kliknij Zapisz.


WAŻNE! Jeżeli chcesz by prócz domeny, na wskazany adres IP kierowały także wszystkie subdomeny, wykonaj tę samą operację dla rekordu A z gwiazdką.

WAŻNE! Aby przekierowanie adresu IP/rekordu A działało poprawnie, Twoja domena musi być skonfigurowana w strefie DNS serwera, który ma obsługiwać Twoją stronę WWW.