Konfiguracja rekordu MX

Dodanie nowego rekordu MX

Przekierowanie domeny rekordem MX wykonuje się gdy chcemy obsługiwać pocztę przez inny serwer niż ten, na który wskazują serwery nazw DNS.
Z przekierowania korzysta się także w przypadku, gdy nie można zmienić delegacji domeny z powodu braku dostępu do innych serwerów nazw. Można zaparkować domenę na serwerach DNS a następnie ustawić obsługę poczty na serwer, poprzez wskazanie rekordów MX.

Aby dodać nowy rekord MX dla domeny zaloguj się do panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, a następnie przejdź do zakładki Serwery → Strony WWW i kliknij w pole Opcje → Edytuj DNS przy domenie, którą chcesz edytować.

Otrzymasz listę wszystkich rekordów skonfigurowanych dla Twojej domeny. Aby utworzyć nowy rekord, kliknij przycisk Dodaj.

LH.pl - dodawanie rekordu DNS

Wyświetlony zostanie formularz dodawania nowego rekordu:

  • typ rekordu: MX
  • priorytet MX: wskaż priorytet, np. 10
  • nazwa hosta: pole pozostaw puste gdy dodajesz rekord dla domeny. Jeżeli konfigurujesz rekord dla subdomeny, w nazwie hosta wpisz sam przedrostek. Np. gdybyśmy konfigurowali rekord A dla subdomeny: blog.lh.pl, wpisalibyśmy sam blog.
  • wartość rekordu: podaj rekord MX

Po uzupełnieniu danych kliknij Dodaj.

Po zapisaniu zmian dojdzie do propagacji – rekord MX musi odświeżyć się w Internecie, co potrwa do kilku godzin. Po rozpropagowaniu zmian poczta w Twojej domenie będzie korzystała z wskazanego serwera pocztowego.

WAŻNE! Aby przekierowanie rekordu MX działało poprawnie, Twoja domena musi być skonfigurowana w strefie DNS serwera, który ma obsługiwać Twoją pocztę.

WAŻNE! Przed zmianą rekordu MX pamiętaj by założyć skrzynki e-mail na serwerze, który ma obsługiwać Twoją pocztę. Jeżeli tego nie zrobisz, maile przestaną docierać na skrzynki. 

Zmiana istniejącego już rekordu MX

Żeby skonfigurować rekord MX zaloguj się do panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, a następnie przejdź do zakładki Serwery → Strony WWW i kliknij w pole Opcje Edytuj DNS przy domenie, którą chcesz edytować.

Otrzymasz listę rekordów skonfigurowanych dla Twojej domeny. Aby zmienić rekord MX odszukaj go na liście, następnie kliknij obok niego Opcje → Edytuj.

Pojawi się nowe okienko, w którym możesz edytować rekord MX oraz wskazać priorytet. Wprowadź rekord i priorytet serwera pocztowego, który ma odpowiadać za obsługę Twojej poczty w domenie, a następnie zapisz zmiany.

Po zapisaniu zmian dojdzie do propagacji – rekord musi odświeżyć się w Internecie, co potrwa do kilku godzin. Po rozpropagowaniu zmian poczta w Twojej domenie będzie obsługiwana przez wskazany rekordem MX serwer pocztowy. 

WAŻNE! Przed zmianą rekordu MX pamiętaj by założyć skrzynki e-mail na serwerze, który ma obsługiwać Twoją pocztę. Jeżeli tego nie zrobisz, maile przestaną docierać na skrzynki.

WAŻNE! Aby przekierowanie rekordu MX działało poprawnie, Twoja domena musi być skonfigurowana w strefie DNS serwera, który ma obsługiwać Twoją pocztę.

Raport rynku WordPress