Konfiguracja rekordu CNAME

Rekord CNAME konfiguruje się w przypadku chęci przekierowania określonych wywołań na innego hosta. Aby go skonfigurować (dodać lub edytować), należy przejść do widoku edycji rekordów DNS swojej domeny w panelu klienta LH.pl.

Jeśli domena jest dodana do Twojego serwera w LH.pl, przejdź do w panelu klienta zakładki Serwery → Strony WWW i kliknij w pole Opcje Edycja DNS przy domenie, którą chcesz edytować.

Jeśli nie posiadasz serwera i jesteś właścicielem samej domeny, to również możesz zarządzać rekordami DNS, ale najpierw musisz ustawić domenę jako zaparkowaną. W tym celu przejdź do zakładki Domeny w panelu klienta i wybierz Opcje → Konfiguruj, a następnie zmień sposób zarządzania domeną na Zaparkowana w LH.pl. Gdy to zrobisz, możesz ponownie kliknąć Opcje obok swojej domeny, a następnie wybrać Edytuj DNS.

Czym jest rekord CNAME?

Rekord CNAME to rekord nazwy kanonicznej w systemie DNS, który mapuje alias na rzeczywisty adres IP serwera. Jest to rodzaj rekordu DNS dla domeny, który pozwala przypisać kanoniczną nazwę domeny do innej domeny. Na przykład, gdy rekord CNAME wskazuje na rekord DNS typu A, który zawiera adres IP. Aby konfiguracja była kompletna, musisz dodać rekord CNAME do swojego serwera DNS. W przypadku korzystania z usług takich jak Google Workspace, administrator lub administrator Google Workspace może mieć konieczność dodania rekordu CNAME w celu zweryfikowania domeny. Ten proces wymaga znajomości danych DNS, takich jak NS, MX lub TTL.

Czym są serwery DNS? To systemy, które pomagają w przekierowywaniu zapytań DNS do właściwych rekordów. Gdy przeglądarka próbuje uzyskać dostęp do konkretnej strony internetowej, przeprowadza dns lookup, aby znaleźć odpowiedni adres IP serwera. Jeśli istnieją rekordy CNAME, które wskazują na rekord DNS typu A dla danej domeny, to serwer DNS automatycznie przekierowuje zapytania do właściwego adresu IP. Dzięki temu efektywnie zapewniana jest poprawna konfiguracja, a użytkownicy mogą cieszyć się szybkim dostępem do witryn internetowych.

Dodanie nowego rekordu CNAME

Na widoku rekordów DNS znajdziesz listę wszystkich skonfigurowanych aktualnie rekordów dla swojej domeny. Aby utworzyć nowy rekord, kliknij przycisk Dodaj nowy i wprowadź dane:

    • typ rekordu – CNAME

    • nazwa hosta – pole pozostaw puste gdy dodajesz rekord dla domeny. Jeżeli konfigurujesz rekord dla subdomeny, w nazwie hosta wpisz sam przedrostek. Np. gdybyśmy konfigurowali rekord CNAME dla subdomeny: “poczta.lh.pl”, wpisalibyśmy samą frazę “poczta”. 

    • wartość – wprowadź wartość rekordu CNAME

Po uzupełnieniu danych kliknij Dodaj. Dodanie rekordu CNAME wymaga propagacji, zatem na wejście zmian w życie konieczne jest odczekanie (zazwyczaj nie dłużej niż kilku godzin).

Jak działają rekordy DNS CNAME?

Jak działają rekordy DNS CNAME? Rekord CNAME mapuje alias na rzeczywistą nazwę kanoniczną. Na przykład, gdy rekord CNAME wskazuje na rekord DNS A dla adresu IP serwera, serwer DNS wykonuje lookup DNS dla kanonicznej nazwy domeny. Musisz dodać rekord CNAME z administratorem Google Workspace czy serwer DNS zgodnie z konfiguracją. RFC określa, że rekordy CNAME wskazują na rekordy DNS A, które mapują alias na adres IP. Aby skonfigurować DNS dla domeny w Google Workspace, należy ustawić rekordy CNAME, MX i NS. DNS Resolver wykonuje dns lookup dla rekordów CNAME, które wskazują na rekord DNS A dla adresu IP.

Główne zastosowania rekordów DNS CNAME

Rekordy DNS CNAME działają poprzez mapowanie aliasu na rzeczywisty adres IP serwera. Kiedy serwer DNS otrzymuje zapytanie DNS dla domeny, sprawdza, czy istnieją rekordy CNAME, które wskazują na rekord A DNS dla danej domeny. Jeśli tak, serwer DNS przekierowuje zapytanie do rekordu A DNS dla podanej domeny. Następnie zwraca rzeczywisty adres IP serwera, który jestaliasem dla tej domeny. Aby skonfigurować rekord CNAME, administrator musi dodać rekord CNAME do serwera DNS dla danej nazwy domeny z krótkim czasem życia (ang. TTL). Dla przykładu, w Google Workspace konfiguracja rekordu CNAME pomaga w ustawieniu rekordu MX oraz innych ustawień DNS.

Rekord CNAME mapuje alias na rzeczywistą adres IP serwera. Kiedy serwer DNS otrzymuje zapytanie DNS dla domeny, sprawdza, czy istnieją rekordy CNAME, które wskazują na rekord A DNS dla danej domeny. Jeśli tak, serwer DNS przekierowuje zapytanie do rekordu A DNS dla podanej domeny. Następnie zwraca rzeczywisty adres IP serwera, który jest aliasem dla tej domeny. Aby skonfigurować rekord CNAME, administrator musi dodać rekord CNAME do serwera DNS dla danej nazwy domeny z krótkim czasem życia (ang. TTL). Dla przykładu, w Google Workspace konfiguracja rekordu CNAME pomaga w u

Zmiana istniejącego już rekordu CNAME

Aby zmienić istniejący już rekord CNAME, wyszukaj go na liście rekordów DNS swojej domeny, a następnie wybierz opcję Edytuj.

W nowym oknie możesz sprawdzić szczegóły wybranego rekordu i wprowadzić pożądane zmiany. Wprowadź nową wartość rekordu i Zapisz zmiany.

Edycja istniejącego rekordu CNAME, podobnie jak dodanie nowego, wymaga propagacji, zatem na wprowadzenie zmian należy odczekać (z reguły nie dłużej niż kilka godzin).