Dodanie rekordu TXT (pola tekstowego)

Rekord TXT dodawany jest często by wykonać weryfikację prawa właśności do domeny, np. w przypadku weryfikacji domeny przy instalacji certyfikatu SSL lub gdy korzystamy z usług w aplikacji Google. 
Aby dodać nowy rekord TXT dla swojej domeny zaloguj się do panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, a następnie przejdź do zakładki serwery → domeny w DNS i kliknij w pole edycja DNS przy domenie, którą chcesz edytować.
Otrzymasz listę wszystkich rekordów skonfigurowanych dla Twojej domeny. U dołu strony znajdziesz pole Dodaj nowy rekord DNS i wprowadź dane:

  • typ rekordu: TXT
  • nazwa hosta: pole pozostaw puste gdy dodajesz rekord dla domeny. Jeżeli konfigurujesz rekord dla subdomeny, w nazwie hosta wpisz sam przedrostek. Np. gdybyśmy konfigurowali rekord TXT dla subdomeny: blog.lh.pl, wpisalibyśmy sam blog. 
  • wartość: wprowadź wartość rekordu TXT

Po uzupełnieniu danych kliknij Dodaj rekord