Dodanie rekordu TXT (pola tekstowego)

Rekord TXT dodawany jest często by wykonać weryfikację prawa własności do domeny, np. w przypadku weryfikacji domeny przy instalacji certyfikatu SSL lub gdy korzystamy z usług w aplikacji Google. 

Aby dodać nowy rekord TXT dla swojej domeny, zaloguj się do panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, a następnie przejdź do zakładki Serwery → Strony WWW. Odnajdź na liście swoją domenę dodaną do serwera, a następnie kliknij przycisk Opcje > Edytuj DNS.

Otrzymasz listę wszystkich rekordów skonfigurowanych dla Twojej domeny. Na górze znajdziesz przycisk Dodaj.

Kliknij go, aby utworzyć nowy rekord DNS i wprowadź dane:

  • typ rekordu: TXT
  • nazwa hosta: pole pozostaw puste gdy dodajesz rekord dla domeny. Jeżeli konfigurujesz rekord dla subdomeny, w nazwie hosta wpisz sam przedrostek. Np. gdybyśmy konfigurowali rekord TXT dla subdomeny: blog.lh.pl, wpisalibyśmy sam blog. 
  • wartość: wprowadź wartość rekordu TXT

Po uzupełnieniu danych kliknij Dodaj

Raport rynku WordPress