Czym jest WAF – ochrona aplikacji webowych przez web application firewall

WAF (Web Application Firewall) to zapora aplikacji sieciowej. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed atakami sieciowymi. Jako, że w ostatnim czasie coraz więcej przedsiębiorców uzależniło swój biznes od Internetu to zapewnienie ochrony i bezpieczeństwa usługi jest nadrzędnym elementem. Wdrożenie WAF stanowi pewnego rodzaju tarczę ochronną między Internetem a aplikacją, filtrując szkodliwy ruch. 

Najważniejsze informacje:
  1. WAF (Web Application Firewall) to zapora aplikacji sieciowej. Jej głównym zadaniem jest ochrona przed atakami sieciowymi.
  2. Jest to system stosunkowo prosty w obsłudze, pozwala na zarządzanie uprawnieniami, jak również gwarantuje ochronę oraz bezpieczeństwo.
  3. Działanie WAF opiera się na wykorzystaniu czarnej i białej listy.

Web Application Firewall może zostać wdrożone w postaci osobnego narzędzia lub wtyczki, która została zainstalowana na serwerze. Jest stosunkowo prostym modelem działania. Ma zastosowanie wtedy, gdy zwykły Firewall nie jest w stanie pomóc. Jego działanie odbywa się głównie na podstawie analizy ruchu przychodzącego. 

Jak działa WAF?

Wykorzystanie WAF pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa usług klientów. Narzedzie to działa w oparciu o wykorzystanie białej oraz czarnej listy: 

  • biała lista – jest to lista, która zawiera spis treści, jakie są akceptowane przez serwer.
  • czarna lista – zawiera listę elementów, które mają być blokowane przez serwer i uznane jako niebezpieczne. System ma możliwość modyfikowania zawartości, czy też sposobu działania. 

To w jaki sposób działa czarna i biała lista definiowane jest przez administratora systemów. Do jego obowiązków należy skonfigurowanie WAF w optymalny sposób. W tym celu analizowany jest cały ruch przychodzący, jak również zachowania i logowania użytkowników. Dzięki temu można uniknąć wielu ataków np. SQL Injection, DDoS, czy też Brute Force

Warto podkreślić, że bez względu na to, w jaki sposób działa zapora sieciowa to korzysta ona z różnorodnych technik, które mają na celu sprawne wykrycie oraz zablokowanie szkodliwego ruchu. Jednym z takich działań może być szukanie powtarzalnych wzorców ataku, czy też weryfikowanie ruchu z uwzględnieniem niecodziennych zachowań. W przypadku wykrycia złośliwego ruchu WAF może go zablokować lub podjąć inne działania w celu zminimalizowania zagrożenia. 

Najważniejsze korzyści WAF

Korzystanie z tego narzędzia niesie ze sobą wiele korzyści, do których możemy zaliczyć: 

  • Prostotę – system został stworzony w taki sposób, aby był prosty łatwy do wdrożenia, a następnie prosty w dalszej obsłudze.
  • Zarządzanie uprawnieniami – pozwala na kontrolowanie oraz autoryzowanie dostępu.
  • Ochrona – gwarantuje stałą kontrolę w przypadku starty lub zniszczenia jakichkolwiek danych

Dlaczego WAF jest tak istotny?

Istnieje kilka podstawowych powodów, dla których WAF jest tak istotny. Główny powód jest taki, że pozwala uchronić wiele aplikacji internetowych przed atakami. Działa szybko i skutecznie blokując niechciany ruch zanim zdąży dotrzeć do aplikacji. To rozwiązanie pozwala także na zwiększenie bezpieczeństwa w zakresie nieautoryzowanych dostępów, czy też naruszenia danych. Dodatkowym autem jest fakt, że stanowi często wymóg prawny dla większych firm, które prowadzą swoją działalność online. 

Podsumowanie

Narzędzie WAF jest bardzo ważnym elementem bezpieczeństwa i profilaktyki ochrony przed różnego rodzaju atakami. Warto jednak mieć na uwadze, że jest ono na bieżąco aktualizowane oraz ulepszane. Czasami jednak mimo wszystko może dojść, do sytuacji w której nie będzie w stanie wyeliminować wszystkich słabych stron aplikacji. 

1. Jak działa biała lista WAF?
Lista ta zawiera spis treści, jakie są akceptowane przez serwer.

2. Jak działa czarna lista WAF?
Jest to lista, która zawiera elementy blokowane przez serwer i uznane jako niebezpieczne.

3. Czy w LH.pl oferowane jest zabezpieczenie WAF?
Tak, kupując hosting w LH.pl w każdym pakiecie posiadasz ochronę WAF. Nie musisz ponosić dodatkowych kosztów z tym związanych.
Artykuł odpowiedział na twoje pytanie? Udostępnij go dalej:
Obrazek domyślny
Karolina Wierzbińska
Zwolenniczka innowacyjnego podejścia do biznesu w sieci. Od kliku lat głównym zamiłowaniem jest SEO i Content Marketing. Nieustannie śledzi wszelkie nowinki technologiczne. Na co dzień entuzjastka zdrowego trybu życia i zwierząt.