Jak połączyć się z serwerem przez SSH?

Wykupując hosting w LH.pl masz możliwość połączenia z sewerem zrówno przez klienta FTP np. FileZilla, jak rówież bezpośednio przy użyciu SSH. Jeśli posiadasz pakiet hostingowy Kiwi, Mango lub Apple możemy aktywować dostęp SSH. W tym poradniku dowiesz się co zrobić, aby uzyskać dostęp oraz jak połączyć się z serwerem przez SSH.

Co to jest SSH?

SSH (z ang. secure shell) to protokół komunikacyjny, który pozwala na zdalne połączenie z serwerem i wykonywanie komend z poziomu terminala lub wiersza poleceń. Połączenie z serwerem za pomocą SSH pozwala na szybsze i wygodniejsze prowadzenie prac na serwerze, gdyż wszystkie akcje wykonywane są bezpośrednio po stronie serwera. Możesz wykonywać różnego rodzaju operacje na plikach, takie jak masowe przenoszenie i usuwanie plików czy archiwizacja lub ich wypakowywanie. Możesz tworzyć i przenosić katalogi, a także wykonywać bardziej zaawansowane polecenia związane z aplikacjami.

Operacji, które możesz wykonać za pomocą SSH jest mnóstwo. Wszystko zależy od twoich potrzeb i aplikacji, z której korzystasz.

Jak uzyskać dostęp SSH?

Dostęp SSH możesz aktywować na serwerach Kiwi, Mango i Apple w LH.pl, bezpośrednio z poziomu ekranu zarządzania swoim serwerem w panelu klienta LH.pl. Aby to zrobić, przejdź do panelu klienta i udaj się do zakładki Ustawienia w menu swojego serwera.

Na liście ustawień wyszukaj dostępu SSH, a następnie kliknij przycisk Włącz.

Dostęp zostanie aktywowany, a w sekcji SSH pojawią się niezbędne informacje do połączenia z serwerem (IP, Port). Do zalogowania przez SSH wykorzystaj te same dane uwierzytelniające (login, hasło), których używasz do konta głównego FTP.

Najczęściej wykorzystywane komendy SSH

Poprzez SSH możesz wykonywać szereg operacji za pomocą różnych komend. Najpopularniejsze z nich to:

  • chmod – zmiana uprawnień
  • pwd – wyświetlenie katalogu, w jakim obecnie się znajdujesz
  • cp – kopiowanie katalogów/plików
  • mv – przenoszenie katalogów/plików
  • rm – usunięcie katalogów/plików
  • tar – tworzenie i rozpakowywanie archiwum
  • unzip – rozpakowanie archiwum ZIP
  • cat – wyświetla zawartość pliku
Nie pamiętasz hasła logowania do swojego serwera? Skorzystaj z naszego poradnika Zapomniałem hasła do konta FTP, aby odzykać dostep do serwera.

Jak połączyć się z serwerem przez SSH?

Po otrzymaniu od nas wiadomości z danymi dostępowymi w pierwszej kolejności otwórz na swoim urządzeniu narzędzie, dzięki któremu połączysz się z serwerem zdalnie.

Linux

Jeśli korzystasz z systemu operacyjnego Linux, otwórz Terminal. Wpisz następnie polecenie:

ssh serwerXXXXXX@serwerXXXXXXX.lh.pl -p 40022

W miejsce XXXXXX wpisz swój numer serwera.

Następnie zostaniesz poproszony o wpisanie hasła do połączenia SSH. Po wpisaniu hasła logowania i wciśnięciu Enter zostaniesz połączony z serwerem, co zostanie zasygnalizowanie wyświetleniem wiadomości powitalnej.

Windows 10 i nowsze

Jeśli korzystasz z systemu Windows 10 (z aktualizacją Fall Creators Update) lub nowszego, to możesz skorzystać z wbudowanej w system funkcji łączenia się przez SSH za pomocą narzędzia PowerShell.

Aby to zrobić, wciśnij kombinację klawiszy Windows + R, aby wywołać okno uruchamiania, po czym wpisz w nim:

powershell

i wciśnij Enter.

Pojawi się teraz okno narzędzia PowerShell. Wpisz w nim poniższe polecenie, podmieniając XXXXXXX na numer swojego serwera.

ssh serwerXXXXXX@serwerXXXXXXX.lh.pl -p 40022

Po wprowadzeniu i zatwierdzeniu polecenia system może zapytać, czy chcesz zaufać hostowi. Wpisz yes i wciśnij klawisz Enter.

Następnie PowerShell poprosi Cię o wpisanie hasła. Wprowadź hasło do konta SSH i zatwierdź je klawiszem Enter.

W oknie PowerShell wyświetli się teraz wiadomość powitalna – oznacza to, że logowanie do SSH się powiodło i możesz wykonywać wszystkie dostępne polecenia.

Starsze systemy Windows (Windows 7, Windows 8)

W starszych systemach Windows nie ma możliwości nawiązania połączenia SSH przez PowerShell. W takiej sytuacji należy skorzystać z dodatkowego oprogramowania (tzw. klienta SSH) – najpopularniejszym z nich jest PuTTy.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu PuTTy wyświetli się okno konfiguracji połączenia. Wypełnij je następująco:

  • Host name: serwerXXXXXX.lh.pl (zamiast XXXXXX wpisz numer swojego serwera)
  • Port: 40022

Następnie kliknij przycisk Open.

Spowoduje to wywołanie okna poleceń, w którym PuTTy spróbuje nawiązać połączenie z serwerem.

Po nawiązaniu połączenia wyświetli się prośba o wprowadzenie loginu (nazwy użytkownika). Jako login wprowadź nazwę swojego serwera, np. serwerXXXXXX (gdzie XXXXXX to numer serwera) i zatwierdź klawiszem Enter.

Po wprowadzeniu loginu należy podać hasło. Wpisz swoje hasło dostępowe i zatwierdź je klawiszem Enter.

Jeśli dane zostały wprowadzone poprawnie, w oknie poleceń wyświetlona zostanie wiadomość powitalna, informująca o pozytywnym połączeniu SSH.

Bezpłatny kurs WordPress