Sprawdź również: Jak zmienić konfigurację skrzynki e-mail w Androidzie

Poczta elektroniczna z Twoim hostingiem www od LH.pl to połączenie, które nie może nie istnieć. Bądź jeszcze bardziej mobilny i skonfiguruj pocztę na serwerach LH.pl w swoim Androidzie.

Konto pocztowe możesz skonfigurować w oparciu o serwer POP3 lub IMAP. Czym się różnią? POP3 podczas pobierania wiadomości do skrzynki odbiorczej tworzy ich lokalną kopię w urządzeniu, natomiast IMAP daje bezpośredni wgląd na serwer pocztowy, bez uprzedniego pobierania wiadomości do lokalnej pamięci.

Dowiedz się więcej – IMAP czy POP3 – jaki serwer poczty przychodzącej wybrać?

Poniżej przedstawiamy konfigurację skrzynki pocztowej na przykładzie dwóch aplikacji – Poczta oraz AquaMail.

1. Konfiguracja w domyślnej aplikacji Poczta w Androidzie

Uwaga! Producenci smartfonów oferują swoje własne, zmodyfikowane wersje aplikacji Poczta. Niektóre opcje mogą mieć lekko zmodyfikowaną nazwę, jednak schemat konfiguracji pozostaje podobny.

Otwórz w swoim urządzeniu z Androidem aplikację Poczta. Na ekranie głównym zaproponowane zostaną gotowe zestawy konfiguracji pod popularne usługi pocztowe typu Gmail. Wybierz opcję Inne, czyli kreator konfiguracji niestandardowego konta pocztowego.

Aplikacja poprosi Cię o podanie adresu e-mail oraz hasła. Wpisz nazwę swojego konta (wraz z domeną) oraz hasło, które zostało przypisane do konta pocztowego podczas jego tworzenia w panelu LH.pl.

Podstawowe dane do poczty w LH.pl

  • e-mail: pełen adres konta pocztowego (np. kontakt@adres-witryny.pl)
  • login: jw. pełen adres konta pocztowego (np. kontakt@adres-witryny.pl)
  • hasło: to, które zostało wprowadzone w trakcie zakładania skrzynki pocztowej w panelu klienta

W następnym kroku konieczne będzie wypełnienie szczegółowej konfiguracji parametrów konta pocztowego. Konieczne będzie wprowadzenie podstawowych danych (login, hasło) oraz adresów serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.

Serwer poczty przychodzącej (POP3 lub IMAP)

Adresy serwerów poczty przychodzącej możesz sprawdzić w swoim panelu klienta, w zakładce Serwery > Konta pocztowe.

Dla POP3:

Serwer poczty przychodzącej POP3: mail-serwerXXXXX.lh.pl
Port z szyfrowaniem: 995
Zabezpieczenie: SSL/TLS (akceptuj wszystkie certyfikaty)

Dla IMAP:

Serwer poczty przychodzącej IMAP: mail-serwerXXXXX.lh.pl
Port z szyfrowaniem: 993
Zabezpieczenie: SSL/TLS (akceptuj wszystkie certyfikaty)

Serwer poczty wychodzącej (SMTP)

Adresy serwera poczty wychodzącej (SMTP) możesz sprawdzić w swoim panelu klienta, w zakładce Serwery > Konta pocztowe.

W sekcji z konfiguracją serwera poczty wychodzącej wpisz następujące dane SMTP:

Serwer poczty wychodzącej SMTP: mail-serwerXXXXX.lh.pl
Port z szyfrowaniem – 465
Zabezpieczenie: SSL/TLS (akceptuj wszystkie certyfikaty)

Dodatkowo zaznacz opcje „Serwer pocztowy wymaga uwierzytelnienia“. Konieczne będzie podanie loginu i hasła do serwera SMTP:

  • login: pełen adres konta pocztowego (np. kontakt@adres-witryny.pl)
  • hasło: to, które zostało wprowadzone w trakcie zakładania skrzynki pocztowej w panelu klienta

Po wypełnieniu tych danych potwierdź konfigurację. Aplikacja pocztowa połączy się z serwerem i wyświetli zawartość Twojej skrzynki pocztowej.

2. Konfiguracja poczty w aplikacji AquaMail

Otwórz aplikację AquaMail i wybierz opcję Dodaj konto. Jako typ usługi do skonfigurowania wybierz po prostu Poczta internetowa.

W następnym kroku konieczne jest podanie podstawowych danych do logowania:

  • e-mail: pełen adres skrzynki, która została stworzona w panelu klienta (np. kontakt@adres-witryny.pl)
  • hasło: to, które zostało wpisane w trakcie tworzenia skrzynki w panelu klienta

W następnym kroku możliwe jest podanie imienia i nazwiska (czyli nazwy wyświetlanej, która będzie pojawiać się w polu nadawcy, gdy wyślemy wiadomość). Możesz także dostosować podstawowe ustawienia tego, czy załączniki mają być automatycznie pobierane.

Przejdź dalej po wpisaniu swoich danych. Skrzynka zostanie automatycznie skonfigurowana w oparciu o serwer poczty przychodzącej IMAP. Możesz już odbierać i wysyłać wiadomości.

Raport rynku WordPress