Jak zmienić konfigurację skrzynki pocztowej w aplikacji BlueMail?

Jeśli do obsługi skrzynki pocztowej korzystasz z aplikacji BlueMail i chciałbyś zmienić ustawienia konta, sprawdź ten poradnik i dowiedz się jak zmienić konfigurację skrzynki e-mail w programie BlueMedia.

Zmiana konfiguracji skrzynki e-mail w aplikacji BlueMail na komputerze

W celu zmiany konfiguracji skrzynki pocztowej na komputerze otwórz program BlueMail i kliknij ikonę ustawień w lewym dolnym rogu.

okno aplikacji bluemail

W oknie ustawień programu pocztowego przejdź do zakładki Zarządzaj ustawieniami konta.

okno ustawień aplikacji bluemail

Wybierz konto, którego ustawienia chcesz zmienić w górnej sekcji okna.

okno wyboru konta e-mail bluemail

W polach Nazwa i Opis zmienisz nazwę i opis Twojego konta pocztowego widoczne w programie pocztowym.

okno ustawień aplikacji bluemail

Zmiana hasła do skrzynki e-mail w aplikacji BlueMail na komputerze

Jeśli dokonałeś zmiany hasła do skrzynki e-mail i chciałbyś je zaktualizować w programie BlueMail przejdź do ustawień Twojej skrzynki pocztowej i kliknij przycisk Zaktualizuj hasło. W polu Please enter your new password wpisz nowe hasło do Twojego konta e-mail i zapisz zmiany klikając SUBMIT.

okno aktualizacji hasła bluemail

Zmiana ustawień poczty przychodzącej i wychodzącej w aplikacji BlueMail na komputerze

W celu zmiany ustawień poczty przychodzącej i wychodzącej w BlueMail przejdź do ustawień Twojego konta i kliknij przycisk Ustawienia serwera przychodzącego/wychodzącego.

okno ustawień konta aplikacji bluemail

W pierwszym kroku możesz zmienić ustawienia serwera poczty przychodzącej. W polu:

  • Nazwa użytkownika – możesz dokonać zmiany nazwy użytkownika serwera poczty przychodzącej,
  • Hasło – zmienisz hasło do Twojej skrzynki e-mail,
  • IMAP Serwer – zmienisz nazwę serwera poczty przychodzącej.

W pozostałych polach możesz dokonać zmiany metody uwierzytelniania, szyfrowania oraz wprowadzić port dla połączenia z serwerem poczty przychodzącej. Po dokonaniu zmian przejdź do kolejnego kroku klikając przycisk Następne.

okno ustawień serwera poczty przychodzącej bluemail

W kolejnym kroku możesz dokonać zmiany ustawień serwera poczty wychodzącej, analogicznie do poprzedniego kroku. Po prowadzeniu nowych ustawień kliknij przycisk Następne.

okno ustawień serwera poczty wychodzącej bluemail

Program sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i połączy się z serwerem pocztowym. To wszystko – ustawienia Twojej skrzynki zostały zmienione. Na koniec kliknij przycisk Gotowe i zamknij ustawienia aplikacji.

potwierdzenie zmiany ustawień bluemail

Zmiana konfiguracji skrzynki e-mail w aplikacji BlueMail w telefonie komórkowym

Jeśli chcesz dokonać zmiany ustawień skrzynki pocztowej w aplikacji mobilnej BlueMail otwórz ją i przejdź do zakładki ustawień w prawym, dolnym rogu.

okno aplikacji mobilnej bluemail

Następnie przejdź do zakładki Konta i wybierz konto, którego ustawienia chcesz zmienić.

okno wyboru konta w aplikacji mobilnej bluemail

W kolejnym kroku wybierz opcję Edytuj konto.

okno ustawień aplikacji mobilnej bluemail

Zmiana hasła do skrzynki e-mail w aplikacji mobilnej BlueMail

Jeśli dokonałeś zmiany hasła do skrzynki e-mail i chciałbyś je zaktualizować w programie BlueMail przejdź do ustawień Twojej skrzynki pocztowej i kliknij przycisk Zaktualizuj hasło. W polu Zaktualizuj hasło wpisz nowe hasło do Twojego konta e-mail i zapisz zmiany klikając OK.

okno zmiany hasła w aplikacji mobilnej bluemail

Zmiana ustawień poczty przychodzącej i wychodzącej w aplikacji mobilnej BlueMail

W celu zmiany ustawień poczty przychodzącej i wychodzącej w BlueMail przejdź do ustawień Twojego konta i kliknij przycisk Ustawienia serwera przychodzącego/wychodzącego.

okno ustawień w aplikacji mobilnej bluemail

W pierwszym kroku możesz zmienić ustawienia serwera poczty przychodzącej. W polu:

  • Nazwa użytkownika – możesz dokonać zmiany nazwy użytkownika serwera poczty przychodzącej,
  • Hasło – zmienisz hasło do Twojej skrzynki e-mail,
  • Serwer IMAP – zmienisz nazwę serwera poczty przychodzącej.

W pozostałych polach możesz dokonać zmiany metody uwierzytelniania, szyfrowania oraz wprowadzić port dla połączenia z serwerem poczty przychodzącej. Po dokonaniu zmian przejdź do kolejnego kroku klikając przycisk Następne.

okno ustawień poczty przychodzącej w aplikacji mobilnej bluemail

W kolejnym kroku możesz dokonać zmiany ustawień serwera poczty wychodzącej, analogicznie do poprzedniego kroku. Po prowadzeniu nowych ustawień kliknij przycisk Następne.

okno ustawień serwera poczty wychodzącej w  aplikacji mobilnej bluemail

Program sprawdzi poprawność wprowadzonych danych i połączy się z serwerem pocztowym. To wszystko – ustawienia Twojej skrzynki zostały zmienione.

Raport rynku WordPress