Jak zmienić konfigurację poczty na iPhonie lub iPadzie

Sprawdź również: Jak dodać konto pocztowe na iPhonie lub iPadzie

Jeżeli w ostatnim czasie zmieniałeś hasło do skrzynki e-mail lub dostawcę usług hostingowych, to konieczne będzie zaktualizowanie tych danych w aplikacji pocztowej Mail.

Wprowadzenie zmian w ustawieniach poczty nie wymaga ponownego konfigurowania skrzynki e-mail od zera. Wystarczy zmodyfikować istniejącą konfigurację w aplikacji Mail. Nie spowoduje to usunięcia historii korespondencji.

W swoim iPhonie lub iPadzie przejdź do aplikacji Ustawienia, a następnie wybierz zakładkę Hasła i konta. W sekcji Konta znajdziesz tu listę wszystkich skonfigurowanych kont w swoim urządzeniu – wśród nich znajdziesz tu także konta pocztowe z aplikacji Mail.

Wybierz na liście konto, dla którego chcesz zaktualizować ustawienia. Wyświetli się teraz konfiguracja konta. Znajdziesz tu wszystkie swoje ustawienia – hasło, adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej, a także ustawione metody szyfrowania.

Jeżeli chcesz zmienić hasło, to wprowadź je zarówno w ustawieniach konta e-mail, jak i w zakładkach z ustawieniami serwera poczty przychodzącej oraz wychodzącej.

Jeśli przeniosłeś pocztę od innego usługodawcy, to zmień adresy serwerów pocztowych na aktualne w sekcjach Serwer poczty przychodzącej oraz Serwer poczty wychodzącej.

W przypadku, gdy chcesz skonfigurować szyfrowane łączenie się ze skrzynką, upewnij się, że w zakładce Zaawansowane jest włączona wszędzie opcja Użyj SSL, port dla poczty przychodzącej jest ustawiony na 993 (dla IMAP) lub 995 (dla POP3), a dla poczty wychodzącej (SMTP) wynosi 465.

Po wprowadzeniu zmian zapisz je i gotowe. Twoje konto od teraz korzysta z nowych ustawień.

Raport rynku WordPress