Jak zmienić konfigurację poczty w Mail na macOS

Sprawdź również: Jak dodać nowe konto pocztowe w programie Mail na macOS

Jeżeli w ostatnim czasie hasło do Twojej skrzynki pocztowej w LH.pl uległo zmianie lub przeniosłeś swoje usługi hostingowe od innego dostawcy, to konieczne jest zaktualizowanie ustawień konta pocztowego w programie Mail.

Uruchom program pocztowy Mail w macOS, a następnie na górnym pasku wysuń menu Mail i wybierz Preferencje.

Wyświetlone zostanie nowe okno z ustawieniami programu pocztowego. Udaj się teraz do zakładki o nazwie Konta (Accounts). W tym miejscu znajdziesz listę wszystkich skonfigurowanych kont pocztowych w programie Mail.

W kolumnie po lewej stronie okna zaznacz konto pocztowe, dla którego chcesz wprowadzić zmiany. Następnie spośród dostępnych sekcji przełącz się na Ustawienia serwera (Server settings).

Pojawią się wszystkie ustawienia związane z łączeniem do konta pocztowego. Możesz teraz wprowadzić nowe hasło, a także zmienić adresy serwerów poczty przychodzącej i wychodzącej.

Jeżeli chcesz zaktualizować hasło, to musisz wprowadzić je w obu sekcjach – zarówno dla serwera poczty przychodzącej, jak i wychodzącej. Z kolei jeśli zmiany wprowadzasz ze względu na migrację kont pocztowych od innego dostawcy, to konieczne jest zaktualizowanie serwerów poczty przychodzącej (IMAP lub POP3) oraz wychodzącej (SMTP).

Serwery poczty przychodzącej i wychodzącej znajdziesz w swoim panelu klienta LH.pl, w zakładce Twoje serwery > Konta pocztowe. Nie ma konieczności ustawiania portów oraz metody szyfrowania – program pocztowy Mail automatycznie wybiera najbardziej bezpieczny sposób szyfrowania, który jest dostępny na serwerze pocztowym.

Raport rynku WordPress