Jak zmienić hasło do skrzynki e-mail

Zmiany hasła do konta stworzonego w ramach swojego hostingu w LH.pl można dokonać z poziomu panelu klienta lub za pomocą interfejsu webmail po zalogowaniu się na konto pocztowe.

1. Zmiana hasła do skrzynki e-mail z poziomu panelu klienta

Użytkownik w swoim panelu klienta znajdzie wszystkie konta pocztowe utworzone w ramach zakupionej usługi. Każde konto można edytować i zmienić hasło dostępowe, nawet jeśli zapomnieliśmy dotychczasowego hasła.

Aby zmienić hasło do skrzynki e-mail z poziomu panelu klienta, wykonaj poniższe czynności:

  1. Zaloguj się do panelu klienta LH.pl.
  2. Przejdź do zakładki Serwery > Konta pocztowe.
  3. Znajdź swoją skrzynkę na liście w sekcji Konta pocztowe i kliknij w przycisk z ikoną ołówka obok konta w kolumnie Edycja.
  4. Pojawi się ekran edycji konta pocztowego, w którym możesz zmienić hasło oraz rozmiar skrzynki pocztowej. Wpisz dwukrotnie nowe hasło i kliknij Zapisz zmiany.

2. Zmiana hasła do skrzynki e-mail za pomocą interfejsu webmail

Modyfikacja hasła poprzez panel klienta nie zawsze jest nam na rękę, zwłaszcza, gdy utworzyliśmy skrzynkę pocztową dla osoby trzeciej. W takiej sytuacji osoba korzystająca z poczty może samodzielnie ustawić nowe hasło za pomocą interfejsu webmail.

Aby zmienić hasło do skrzynki e-mail z poziomu interfejsu webmail, należy wykonać poniższe czynności:

  1. Zaloguj się do poczty poprzez interfejs webmail LH.pl.
  2. Przełącz się do zakładki Ustawienia na pasku bocznym z lewej strony.
  3. W ustawieniach wybierz sekcję Hasło w kolumnie po lewej stronie ekranu.
  4. Wprowadź swoje aktualne hasło, a następnie dwukrotnie wpisz nowe hasło, które chcesz ustawić dla skrzynki e-mail.
  5. Zachowaj zmiany przyciskiem Zapisz.
ustawienia poczty lh.pl
ustawienia poczty lh.pl