Katalog zabezpieczony hasłem – htpasswd

Zabezpieczanie katalogu hasłem jest przydatne, gdy z serwera korzysta kilka osób, a tylko wybrane powinny mieć dostęp do określonych zasobów. To też jeden ze sposobów na to, aby zablokować hasem dostęp do strony na czas jej tworzenia.

1. Aby zabezpieczyć katalog hasłem należy zalogować się do swojego serwera FTP, a na swoim dysku lokalnym stworzyć plik .htaccess.

Dowiedz się więcej – jak zalogować się do konta FTP.

2. W stworzonym lokalnie pliku .htaccess należy wprowadzić następującą treść:

AuthName "Dostep ograniczony haslem"
AuthType Basic
AuthUserFile /home/platne/serwer12345/public_html/katalognaserwerze/.htpasswd
Require valid-user 

W miejscu: serwer12345 należy podać nazwę swojego serwera, a w miejscu: katalognaserwerze wprowadzić nazwę katalogu.

3. Po dodaniu wpisów w pliku .htaccess należy go zapisać lokalnie, a następnie umieścić na serwerze, wewnątrz katalogu, który chcesz zabezpieczyć.

4. Kolejny krok to wygenerowanie zaszyfrowanego hasła. Możesz w tym celu skorzystać z dostępnych generatorów, np. www.htaccesstools.com/htpasswd-generator.

5. Następnie na swoim dysku lokalnym stwórz plik .htpasswd i wklej do niego treść uzyskaną z generatora.

6. Zapisz plik, a następnie umieść go na serwerze wewnątrz katalogu, który chcesz zabezpieczyć hasłem.

7. Po wykonaniu powyższych kroków, każda osoba, która będzie chciała wejść do katalogu zabezpieczonego hasłem, zostanie poproszona o podanie loginu i hasła dostępu.