Naszym celem jest dostarczenie dla Ciebie najlepszego hostingu w Polsce, dlatego staramy się aby na naszych serwerach działała najnowsza wersja PHP. Zobacz jak w prosty sposób możesz zmienić wersję PHP na swoim hostingu w LH.pl

Ustawianie wersji PHP w panelu klienta LH.pl

Aby zmienić wersję PHP na serwerze Orange, Kiwi, Mango lub Apple, należy zalogować się do panelu klienta: lh.pl/panel, a następnie na lewym pasku bocznym przejść do zakładki Serwery, wybrać serwer, którym chcemy zarządzać oraz kliknąć w sekcję Strony WWW.

Otrzymamy listę stron WWW, które są stworzone na serwerze. Aby zmienić wersję PHP dla którejś ze stron, wystarczy kliknąć Opcje, a z rozwijanej listy wybrać Zarządzaj.

Otrzymamy widok Ustawień strony WWW, na którym należy odszukać bloku odpowiedzialnego za konfigurację wersji PHP.

Aby zmienić wersję PHP, wystarczy z rozwijanej listy wybrać jeden z dostępnych interpreterów (wersji) i kliknąć Zapisz.

WAŻNE! Jeżeli w przeszłości wersja PHP była ustawiana za pomocą .htaccess, przed ustawieniem jej w panelu klienta, niezbędne będzie usunięcie wpisów, które ją definiowały w pliku .htaccess.

Ustawianie wersji PHP w pliku .htaccess

Wersję PHP na hostingu Orange, Kiwi, Mango i Apple można ustawić także w pliku .htaccess za pomocą dyrektywy:

<FilesMatch "\.php$">
SetHandler "proxy:unix:/usr/local/phpxx-fpm/sockets/serwerxxxxx.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch> 

gdzie phpXX to wybrana wersja PHP, np. php73, a serwerXXXXX to nazwa serwera, np. serwer12345.

Dowiedz się więcej – Jaka wersja PHP dla WordPressa?

Zmiana wersji PHP w panelu DirectAdmin (użytkownicy Cloud Server)

Jeśli posiadasz Cloud Server z panelem DirectAdmin, to wersję PHP możesz zmienić w zakładce z ustawieniami domeny. Zaloguj się do swojego panelu DirectAdmin, a następnie przejdź do ustawień wybranej domeny, udając się do poniższej zakładki:

Domain Setup > nazwa_domeny

Po wybraniu domeny wyświetlą się jej ustawienia, informacje o przekierowaniach, a także ustawienia PHP. Zmiany wersji PHP można dokonać na samym dole, w sekcji PHP Version Selector.

Zmiana wersji PHP w DirectAdmin

W polu First PHP rozwiń listę, a następnie wybierz wersję PHP, z której chcesz korzystać. Po wybraniu zachowaj zmiany przyciskiem Save.

Raport rynku WordPress