Zmiana wersji PHP

Ustawianie wersji PHP w panelu klienta LH.pl

Aby zmienić wersję PHP na serwerze Orange, Kiwi, Mango lub Apple, należy zalogować się do panelu klienta: panel.lh.pl, a następnie przejść do zakładki serwery → subdomeny.

Po kliknięciu w nazwę domeny wystarczy wybrać odpowiednią wersję PHP i kliknąć zapisz.

zmiana wersji php w lh.pl

Wersję PHP można wskazać także przy dodawaniu domeny do serwera. W tym celu należy przejść do zakładki serwery → domeny w dns. W tym miejscu można wybrać odpowiednią wersję PHP i kliknąć Dodaj domenę.

zmiana wersji php w lh.pl

WAŻNE! Jeżeli w przeszłości wersja PHP była ustawiana za pomocą .htaccess, przed ustawieniem jej w panelu klienta, niezbędne będzie usunięcie wpisów, które ją definiowały w pliku .htaccess.

Ustawianie wersji PHP w pliku .htaccess

Wersję PHP na hostingu Orange, Kiwi, Mango i Apple można ustawić także w pliku .htaccess za pomocą dyrektywy:

<FilesMatch ".php">
SetHandler "proxy:unix:/usr/local/phpXX-fpm/sockets/serwerXXXXX.sock|fcgi://localhost"
</FilesMatch> 

gdzie phpXX to wybrana wersja PHP, np. php73, a serwerXXXXX to nazwa serwera, np. serwer12345.

Dowiedz się więcej – Jaka wersja PHP dla WordPressa?

Zmiana wersji PHP w panelu DirectAdmin (użytkownicy Cloud Server)

Jeśli posiadasz Cloud Server z panelem DirectAdmin, to wersję PHP możesz zmienić w zakładce z ustawieniami domeny. Zaloguj się do swojego panelu DirectAdmin, a następnie przejdź do ustawień wybranej domeny, udając się do poniższej zakładki:

Domain Setup > nazwa_domeny

Po wybraniu domeny wyświetlą się jej ustawienia, informacje o przekierowaniach, a także ustawienia PHP. Zmiany wersji PHP można dokonać na samym dole, w sekcji PHP Version Selector.

Zmiana wersji PHP w DirectAdmin

W polu First PHP rozwiń listę, a następnie wybierz wersję PHP, z której chcesz korzystać. Po wybraniu zachowaj zmiany przyciskiem Save.