LH

FTP - konfiguracja Filezilla

Po zamówieniu serwera otrzymałeś maila o tytule: "Light Hosting - aktywacja serwera...". Odszukaj go, gdyż zawiera dane dostępowe Twojego konta głównego FTP. FileZilla można pobrać z: https://filezilla-project.org/ [Download FileZilla Client]

Poniższy film pokazuje, jak wykorzystać je do połączenia z serwerem FTP:

Możesz również dodać konfigurację na stałe do listy programu Filezilla:

1.Stwórz nowe połączenie

Z menu 'Plik' wybierz 'Menadżer Stron' lub użyj skrótu klawiszowego CTRL + S. W oknie które się pojawi wybierz przycisk 'Nowy adres'.

 

2.Wpisz dane

Wpisz dane potrzebne do logowania, otrzymane od nas. Adres hosta to [loginserwera].lh.pl - jako typ logowania wybierz 'Normalna'.

 

3.Połącz się

Po wypełnieniu danych kliknij 'Połącz'.


CZY ARTYKUŁ BYŁ PRZYDATNY?

TAK

NIE