Konto FTP z dostępem do wybranego katalogu

W celu założenia konta FTP z dostępem do wybranego katalogu zaloguj się do panelu klienta: lh.pl/panel, a następnie na lewym pasku bocznym przejdź do zakładki Serwery, wybierz serwer, na którym chcesz stworzyć konto FTP, a następnie kliknij Konta FTP.

Otrzymasz listę wszystkich kont FTP stworzonych na serwerze. W prawym górnym rogu znajdziesz opcję Utwórz, kliknij w nią.

Otrzymasz formularz tworzenia nowego konta FTP.

Uzupełnij w nim pola:

  • nazwa konta FTP: wpisz login konta FTP
  • hasło/powtórz hasło: wprowadź silne hasło, którego będziesz używał do logowania na serwer
  • katalog: podaj nazwę katalogu, który założyłeś na serwerze (katalog musi istnieć), do którego dostęp ma posiadać osoba, która zaloguje się na tworzone konto FTP.

Kliknij Utwórz. Logując się do tego konta FTP nie będziesz miał dostępu do katalogów nadrzędnych.

Raport rynku WordPress