Tag ttfb

Czas do pierwszego bajtu (TTFB) jest miarą używaną jako wskaźnik odpowiedzi serwera WWW lub innego zasobu sieciowego.

Raport rynku WordPress