Błąd 405 (Method Not Allowed) – co oznacza?

Analizując kody błędów wyświetlane w przeglądarkach możemy je podzielić na dwa podstawowe typy – błędy 4xx dotyczące klienta (przeglądarki) oraz błędy 5xx dotyczące serwera. Wcześniej omawialiśmy Błąd 501 (Not Implemented), który jest związany z nieobsługiwanym przez serwer typem żądania. Tym razem zwrócimy uwagę na Błąd 405 (Method Not Allowed), który również dotyczy problemów z typem żądania, ale wskazuje na nieco inne źródło występowania błędu.

Co oznacza błąd 405 (Method Not Allowed)?

O ile błąd 501 (Not Implemented) informuje użytkownika o tym, że serwer w ogóle nie rozpoznał otrzymanego typu żądania, o tyle Błąd 405 (Method Not Allowed) wskazuje, że serwer odebrał i rozpoznał żądanie, ale je odrzucił, gdyż było niedozwolone.Najprościej mówiąc błąd 405 informuje, że przeglądarka internetowa posłużyła się niedozwoloną metodą HTTP podczas wysłania żądania do serwera. 

Przyczyną najczęściej jest to, że serwer jest skonfigurowany w taki sposób, aby odrzucać dany typ żądania dla adresu lub zasobu, z którym próbowaliśmy się połączyć. 

Jak naprawić błąd 405 (Method Not Allowed)?

Poniżej przedstawiamy kroki, jakie należy podjąć w celu zdiagnozowania tego problemu:

1. Weryfikacja adresu strony

Zacznijmy od sprawdzenia, czy wpisywany przez nas adres strony WWW jest na pewno prawidłowy. Zweryfikuj, czy nie pojawiły się tam jakieś literówki w parametrach czy ścieżkach do pliku. Niekiedy serwery posiadają dodatkowe formy zabezpieczenia, które nie pozwalają  na dostęp do nieprawidłowych ścieżek URL lub katalogów i plików. Zacznij zatem od zweryfikowania poprawności wpisywanej ścieżki.

2. Cofnij ostatnie zmiany wprowadzone na stronie

Jeśli błąd 405 pojawił się po dokonaniu aktualizacji systemu CMS lub zainstalowaniu nowych wtyczek czy modułów, to nowy kod może być potencjalnym źródłem problemu.

Warto zatem zweryfikować czy problemem nie jest któraś z ostatnich zmian wprowadzonych na stronie. Spróbuj wyłączyć nowe wtyczki lub moduły, które pojawiły się na stronie. Aby to zrobić bez dostępu do panelu administracyjnego strony, możesz połączyć się z serwerem FTP i tymczasowo przenieść katalogi wtyczek w inne miejsce lub zmienić ich nazwę.

Natomiast jeżeli podejrzewasz, że przyczyną może być aktualizacja strony, to możesz przywrócić stronę do starszej wersji. Najprościej w tym celu przywrócić backup strony z dnia, kiedy ładowała się poprawnie.

Sprawdź, jak przywrócić stronę z backupu w LH.pl

3. Błąd 405 (Method Not Allowed) a konfiguracja serwera i przekierowań

Najbardziej oczywistym powodem pojawienia się błędu 405 jest aktywne ustawienie na serwerze, które blokuje określone typy żądań. Dla serwerów typu Apache można to kontrolować za pomocą modułu mod_allowmethods. Pozwala on zdefiniować, jakie typy żądań są dozwolone na serwerze. 

Powodem błędu 405 mogą być także nieprawidłowe lub podejrzane przekierowania. Warto w tym celu zajrzeć do pliku .htaccess, być może znajduje się tam nieodpowiedni zapis modułu mod_rewrite oraz reguł RewriteRule z ustawionym przekierowaniem 405 – szukaj w tym celu linii, które zawierają np. “[R=405, L]”.

4. Support hostingodawcy

Wiesz już, że błąd informuje o użyciu nieprawidłowej metody. Jest także ryzyko, że w celach bezpieczeństwa pewne metody HTTP zostały wyłączone przez hostingodawcę. Warto zatem obejść tę barierę w inny sposób. Możesz także zwrócić się do supportu hostingodawcy z prośbą o pomoc w weryfikacji problemu.

Raport rynku WordPress