Jak dodawać lub edytować zadania cron

Zadania cron umożliwiają cykliczne wykonywanie operacji na serwerze. Jeśli posiadasz hosting w LH.pl, to zadania cron możesz w łatwy sposób tworzyć oraz edytować za pomocą panelu klienta.

Dodawanie zadań cron

Aby stworzyć nowe zadanie cron, zaloguj się do panelu klienta LH.pl, a następnie w menu bocznym wybierz zakładkę Serwery > Zadania cron. Kliknij przycisk Dodaj, by wywołać okno tworzenia nowego zadania cron.

Wybierz tryb prosty lub zaawansowany i skonfiguruj harmonogram

Zacznij od wyboru trybu, w którym chcesz stworzyć zadanie cron. Dostępne są dwa tryby – prosty oraz zaawansowany. Wybór trybu wpływa jedynie na to, jak dokładnie chcesz skonfigurować harmonogram uruchamiania zadania. Harmonogram pozwala dostosować, kiedy dokładnie chcesz uruchamiać zadanie cron.

W trybie prostym oferujemy predefiniowane interwały czasu (raz dziennie o określonej godzinie lub w interwałach co 5, 15, 30 lub 60 minut), natomiast w trybie zaawansowanym możesz samemu zdefiniować interwał, dostosowując minutę, godzinę, dzień miesiąca, miesiąc lub dzień tygodnia według standardu wyrażeń cron.

Skonfiguruj działanie (komendę) zadania cron

Gdy ustawisz już interwał czasowy, to kolejnym krokiem jest dostosowanie działania zadania cron. Na hostingu WWW w LH.pl możesz ustawić zadania cron, które:

  • wywołują określony plik ze skryptem PHP
  • wykonują zapytanie cURL do wybranego adresu

W polu Interpreter wybierz z rozwijanej listy typ zadania – PHP w określonej wersji (jeśli chcesz uruchamiać plik ze skryptem PHP) lub cURL (jeśli chcesz wykonywać zapytanie do określonego adresu URL).

Po wyborze typu zadania ustaw wartość w polu obok. Jeśli wybrane zostało zadanie typu PHP, wprowadź obok ścieżkę do pliku ze skryptem PHP, który ma zostać wywołany. Z kolei jeżeli wybrany został interpreter cURL, wprowadź w polu obok szczegóły zapytania HTTP do wybranej domeny.

Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk Utwórz. Zadanie zostanie utworzone i wyświetli się na liście.

Edycja zadań cron

Wszystkie zadania cron utworzone na swoim serwerze możesz podejrzeć w panelu klienta, przechodząc do zakładki Serwery > Zadania cron. Przy każdym zadaniu możesz znaleźć komendę, a także harmonogram uruchamiania zadania (zawsze podany w formie zgodnej z wyrażeniem cron).

Jeśli chcesz wprowadzić jakiekolwiek zmiany w zadaniu, rozwiń Opcje, a następnie wybierz Edytuj.

Pojawi się nowe okno edycji, w którym możesz wprowadzić modyfikacje w utworzonym przez siebie zadaniu cron. Aby zachować zmiany, kliknij przycisk Zapisz.

Raport rynku WordPress