Czym jest normatywne obciążenie procesora?

Normatywne obciążenie procesora określa obciążenie, jakie jest akceptowane dla procesora w momencie wzmożonego ruchu na stronie internetowej. Pojęcie to oznacza, że strona nie może generować wyższego obciążenia procesora niż to, które jest wskazane w parametrach bezpieczeństwa hostingu współdzielonego. Każdy z pakietów posiada inny limit normatywnego obciążenia procesora zgodnie z parametrami bezpieczeństwa hostingu współdzielonego. Wygląda to następująco:

Parametry bezpieczeństwa hostingu w lh.pl

Przykład! W pakiecie Kiwi, normatywne obciążenie rdzenia procesora wynosi 100%, a zatem podczas wzmożonego ruchu na stronie internetowej nie może zostać wykorzystany więcej niż 1 rdzeń procesora. 

Normatywne obciążenie procesora zależy od kilku ważnych czynników. Na jego wykorzystanie ma wpływ optymalizacja strony internetowej, a co za tym idzie ilość posiadanych wtyczek, ilość użytkowników na stronie oraz to co na niej wykonują. Odpowiednia optymalizacja ma bardzo duże znaczenie, aby nie doprowadzić do przerwy w działaniu strony internetowej.