Jak przesłać zgłoszenie do LH.pl?

Posiadasz domenę, serwer lub certyfikat SSL w LH.pl? Jeśli pojawi się jakiś problem w konfiguracji lub działaniu Twoich usług, możesz liczyć na naszą pomoc. Masz pytanie dotyczące posiadanej usługi? Skontaktuj się z nami mailowo, telefonicznie lub poprzez czat dostępny na stronie LH.pl

Zgłoszenie możesz wysłać do nas w formie tradycyjnej wiadomości e-mail, przesłanej z Twojego konta pocztowego lub możesz skorzystać z możliwości wysyłki zgłoszenia bezpośrednio w panelu klienta.

Wysyłka zgłoszenia z Twojego adresu e-mail

Jeżeli chcesz zlecić nam wykonanie dyspozycji (np. przywrócenia strony z backupu) lub przesłać zapytanie techniczne –  napisz do nas mailowe zgłoszenie na adres info@lh.pl.

W takiej sytuacji upewnij się, że przesyłasz wiadomość z autoryzowanego adresu e-mail. Autoryzowane adresy znajdziesz na swoim koncie w Panelu Klienta w zakładce Abonent, w polach Podstawowy adres e-mail i Dodatkowy e-mail do autoryzacji zgłoszeń

Wysyłka zgłoszenia przez panel klienta

Alternatywnie, zgłoszenie możesz wysłać bezpośrednio z panelu klienta. Zaloguj się do panelu klienta, a następnie wśród opcji dostępnych w stopce strony znajdź blok “Wyślij zgłoszenie” i kliknij przycisk “Zgłoś”.

Pojawi się nowe okno, w którym możesz wybrać usługę, której dotyczy zgłoszenie. Wybierz z listy usługę, a następnie podaj e-mail na który mamy odpowiedzieć i wprowadź treść zgłoszenia.

Co powinno zawierać zgłoszenie?

Przesyłając mailowe zgłoszenie na info@lh.pl pamiętaj, by podać w jego treści nazwę usługi, której dotyczy (np. nazwę serwera lub domeny). 

Dodatkowo, przesyłając dyspozycję oprócz nazwy usługi, której dotyczy (np. nazwę domeny lub serwera, który posiadasz w LH.pl) prześlij również w jej treści dodatkowe szczegóły.

Przykładowo, jeśli chcesz:

  • dokonać zmiany pakietu serwera współdzielonego – wskaż nazwę pakietu, który mamy ustawić [dostępne pakiety znajdziesz na stronie https://www.lh.pl/hosting], 
  • zmienić parametry serwera Cloud – prześlij nazwę i ilość parametru, który ma ulec zmianie, datę i orientacyjną godzinę wprowadzenia zmian oraz w przypadku zmiany CPU i pamięci RAM okres, na który dodatkowe zasoby mają zostać wdrożone, 
  • przywrócić stronę www z jednej z dostępnych kopii zapasowych – wskaż datę, z której ma pochodzić kopia i jej rodzaj (przywrócenie  plików strony, bazy danych lub kompletu – plików i bazy danych), 
  • dodać lub zmienić rekord DNS – podaj jego wartość i nazwę hosta (jeśli jest inna, niż nazwa domeny), 
  • wykonać cesję domeny lub serwera – załącz wniosek i załączniki niezbędne do wykonania cesji (wskazane w treści wniosku). UWAGA! Jeżeli chcesz skontaktować się z nami w celu wykonania formalności, np. cesji, zmiany danych, uzyskania duplikatu faktury, użyj adresu formalnosci@lh.pl by skrócić czas realizacji zgłoszenia.

Jeśli natomiast chcesz zgłosić problem z działaniem Twojej usługi – prześlij jego dokładne szczegóły oraz zrzuty ekranu z pojawiającymi się komunikatami o błędach. Jeżeli Twoje zgłoszenie dot. np. problemów z działaniem skrzynki pocztowej – prześlij w załączniku zrzut ekranu z konfiguracją skrzynki w kliencie pocztowym, z którego korzystasz – przyśpieszy to proces weryfikacji Twojego zgłoszenia.

Co dalej?

Po przesłaniu zgłoszenia na info@lh.pl pracownicy naszego Biura Obsługi Klienta zweryfikują Twoją wiadomość i odpiszą na nią w możliwie najkrótszym czasie. Jeśli zgłoszenie jest niestandardowe czas odpowiedzi może się nieznacznie wydłużyć. W przypadku przesłania dyspozycji dotyczącej jednej z formalności czas jej realizacji jest uzależniony od rodzaju procedury. Więcej informacji znajdziesz w poszczególnych opisach dostępnych na naszym dziale pomocy w kategorii Formalności

Raport rynku WordPress