Zmiany w programie partnerskim

Informujemy, że z dniem 21.04.2022 wprowadziliśmy zmiany w warunkach korzystania z Programu Partnerskiego. Nowe zasady wejdą w życie 05.05.2022 roku i dotyczą wszystkich obecnych, jak i przyszłych Partnerów.

Wyższe prowizje za hosting w Programie Partnerskim

Podnosimy prowizje za rejestracje i odnowienia hostingu współdzielonego i upraszczamy sposób ich obliczania. Do tej pory za każde nowe polecenie hostingu przypisywaliśmy 30% ceny rejestracji usługi. Aktywni Partnerzy otrzymywali 30% prowizji za odnowienie usług hostingowych przez poleconych Klientów, a mniej aktywni – 15%.

Co się zmienia w programie?

Obecny Program Partnerski:

nowa rejestracja (na 1. rok)odnowienie w koncie aktywnego partneraodnowienie w koncie mniej aktywnego partnera
domena, SSL, cloud server10%10%10%
hosting współdzielony30%30%15%

Nowy Program Partnerski

nowa rejestracja (na 1. rok)odnowienie w koncie aktywnego partnera — PROWIZJE PREMIUModnowienie w koncie mniej aktywnego partnera — PROWIZJE STANDARD
domena, SSL, cloud server10%10%10%
hosting współdzielony
orange15 zł30 zł15 zł
kiwi20 zł 45 zł23 zł
mango25 zł 75 zł37 zł
apple30 zł120 zł60 zł

Nowe stawki to ok. 80% podwyżka prowizji za polecenie zakupu pakietu kiwi i niemal 40% podwyżka prowizji za zakup pakietu mango. Podnieśliśmy także prowizje za odnowienia pakietów kiwi i mango o średnio 5%.

Warunki naliczania prowizji i narzędzia poleceń pozostają bez zmian. Niezmienione pozostały także prowizje za domeny, certyfikaty SSL i cloud servery. 

W związku ze zmianami zaktualizowaliśmy zapisy Regulaminu Programu Partnerskiego, który w zmienionej formie znajdziesz na naszej stronie.

Zmiany w Regulaminie Programu Partnerskiego

W Regulaminie zmianom uległy następujące zapisy:

§7 Prowizja

1. Prowizja to kwota, którą za Polecenie oraz odnowienie przez Poleconych Usług Organizatora, otrzymuje Partner, obliczana procentowo od końcowej kwoty netto uiszczonej przez Poleconego za Zamówienie Usług Organizatora. Obliczanie Prowizji następuje według Stawek Prowizyjnych przypisanych do pierwszego Polecenia Nowemu Klientowi Usług Organizatora (pkt 2 poniżej) oraz według Stawek Prowizyjnych przypisanych za odnowienie przez Poleconych Usług Organizatora (pkt 3 poniżej), z zastrzeżeniem, że w przypadku odnowienia przez Poleconych Usługi hostingu Organizatora, wysokość Prowizji zależy od spełnienia warunków określonych w pkt 4 poniżej.

Punkt ten zastąpiony został następującą treścią:

§7 Prowizja

1. Prowizja to kwota, którą za Polecenie oraz odnowienie przez Poleconych Usług Organizatora, otrzymuje Partner. Obliczanie Prowizji następuje według Stawek Prowizyjnych przypisanych do pierwszego Polecenia Nowemu Klientowi Usług Organizatora (pkt 2 poniżej) oraz według Stawek Prowizyjnych przypisanych za odnowienie przez Poleconych Usług Organizatora (pkt 3 poniżej), z zastrzeżeniem, że w przypadku odnowienia przez Poleconych Usługi hostingu Organizatora, wysokość Prowizji zależy od spełnienia warunków określonych w pkt 4 poniżej. Partner spełniający warunki określone w pkt 4 poniżej, otrzymuje Stawkę prowizyjną Premium, Partner niespełniający tych warunków — Stawkę prowizyjną Standard.

A zatem zamiast stawek 15 i 30% za odnowienie hostingu współdzielonego, wprowadziliśmy dwa progi — Prowizję Standard i Prowizję Premium. Warunki kwalifikacji Partnera do konkretnego progu pozostały bez zmian.

W §7 zmianom uległy także poniższe punkty. Zapisy:

2. Stawki Prowizyjne za Polecenie nowych Usług przypisane do Usług Organizatora:
2.1. Hosting współdzielony: 30%

2.2. Domena: 10%
2.3. Cloud Server: 10%
2.4. Certyfikat SSL: 10%
3. Stawki prowizyjne naliczone odnowienia Usług Organizatora przez Poleconego:
3.1. Hosting współdzielony: 15 % lub 30% w zależności od spełnienia warunków
opisanych w § 7 pkt 4 Regulaminu.
3.2. Domena: 10%
3.3. Cloud server: 10%
3.4. Certyfikat SSL: 10%

zostały zmodyfikowane tak, by zamiast wartości procentowych prowizji za hosting współdzielony, pojawiły się konkretne kwoty:

2. Stawki Prowizyjne za Polecenie nowych Usług przypisane do Usług Organizatora:
2.1. Hosting współdzielony:

– orange 15 zł
– kiwi 20 zł
– mango 25 zł
– apple 30 zł

2.2. Domena: 10%
2.3. Cloud Server: 10%
2.4. Certyfikat SSL: 10%

3. Stawki prowizyjne naliczone odnowienia Usług Organizatora przez Poleconego:

3.1. Hosting współdzielony: Prowizja Premium (w zależności od spełnienia warunków opisanych w § 7 pkt 4 Regulaminu):

– orange 30 zł
– kiwi 45 zł
– mango 75 zł
– apple 120 zł

3.2. Hosting współdzielony: Prowizja Standard (w przypadku niespełnienia warunków opisanych w § 7 pkt 4 Regulaminu):

– orange 15 zł
– kiwi 23 zł
– mango 37 zł
– apple 60 zł

3.3. Domena: 10%
3.4. Cloud server: 10%
3.5. Certyfikat SSL: 10%

Ostatnie zmiany wprowadzone w regulaminie dotyczą podpunktu 4.1-4.2 oraz punktu 5. Zapisy:

4.1. Prowizja w wysokości 30% za odnowienie przez Poleconego każdej usługi hostingowej Organizatora poleconej przez Partnera będzie przyznana Partnerom, którzy (…).

4.2. Prowizja w wysokości 15% za odnowienie przez Poleconego usługi hostingowej będzie przyznawana Partnerom, którzy nie spełniają założeń nowych Poleceń opisanych w pkt 4.1.

5. Organizator informuje Partnera o warunkach, jakie powinien spełnić w celu otrzymania Prowizji w wysokości 30% za odnowienie przez Poleconego każdej usługi hostingowej Organizatora poleconej przez Partnera w Panelu Partnera.

rozbudowane zostały o pojęcie Prowizji Premium oraz Prowizji Standard:

4.1. Prowizja Premium za odnowienie przez Poleconego każdej usługi hostingowej Organizatora poleconej przez Partnera będzie przyznana Partnerom, którzy (…):

4.2. Prowizja Standard za odnowienie przez Poleconego usługi hostingowej będzie przyznawana Partnerom, którzy nie spełniają założeń nowych Poleceń opisanych w pkt 4.1.

5. Organizator informuje Partnera o warunkach, jakie powinien spełnić w celu otrzymania Prowizji Premium za odnowienie przez Poleconego każdej usługi hostingowej Organizatora poleconej przez Partnera w Panelu Partnera.

Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 05.05.2022 roku. Informujemy, że w przypadku braku Twojej zgody na zmiany w Regulaminie Programu Partnerskiego, prosimy o kontakt na e-mail: partner@lh.pl w celu zawieszenia konta partnerskiego.

Treść zmienionego regulaminu została przesłana na adresy e-mail wszystkich Partnerów oraz opublikowana na stronie: lh.pl/program-partnerski dnia 21.04.2022 roku.

Data publikacji:
21.04.2022

Raport rynku WordPress