Tabela prowizji w Programie Partnerskim LH.pl

Członkowie Programu Partnerskiego w LH.pl otrzymują prowizje zarówno za polecenia nowych usług (rejestracje), jak i za odnowienia istniejących usług.

Wysokość prowizji zależy:

  • od rodzaju polecenia (rejestracja nowej usługi lub odnowienie istniejącej),
  • od typu poleconej usługi (hosting lub domena, certyfikat SSL, Cloud Server),
  • od aktywności Partnera, która pozwala zwiększyć prowizje za odnowienia hostingów (prowizje Standard i prowizje Premium).

Warunkiem otrzymywania jakichkolwiek prowizji jest posiadanie aktywnego konta partnerskiego. Aby konto partnerskie było aktywne, konieczne jest polecenie min. 1 usługi hostingu w ciągu 12 miesięcy. Brak spełnienia tego warunku spowoduje wstrzymanie naliczania prowizji.

Tabela prowizji za domeny, certyfikaty SSL i serwery Cloud Server

Prowizje za rejestracje i odnowienia domen, certyfikatów SSL oraz Cloud Serverów są naliczane procentowo od kwoty poleconej usługi i obowiązują wszystkich Partnerów z aktywnymi kontami partnerskimi.

Typ usługiRejestracjaOdnowienie
Domena10%10%
Certyfikat SSL10%10%
Cloud Server10%10%

Tabela prowizji za hosting

Prowizje za polecenia hostingu podlegają szczególnym warunkom, dzięki którym możesz zarobić jeszcze więcej! Dostępne są dwa progi prowizyjne: Standard oraz Premium. Wpływają one na wysokość prowizji za odnowienia poleconych usług hostingowych.

PakietRejestracjaOdnowienie
[Standard]
Odnowienie
[Premium]
Orange15 zł15 zł30 zł
Kiwi20 zł23 zł45 zł
Mango25 zł37 zł75 zł
Apple30 zł60 zł120 zł

Jak uzyskać prowizje Premium za odnowienia hostingu?

Wszystkie aktywne konta partnerskie standardowo otrzymują prowizje Standard. Dla najbardziej aktywnych Partnerów przygotowaliśmy jednak zwiększoną prowizję za odnowienia hostingów, tzw. prowizję Premium.

Warunkiem uzyskania prowizji Premium jest spełnienie wymagań określonych w Regulaminie Programu Partnerskiego, czyli polecenie odpowiedniej liczby nowych usług hostingowych w czasie ostatnich 12 miesięcy. Wymagana liczba nowych poleceń hostingu jest uzależniona od liczby dotychczasowych, aktywnych poleceń hostingu.

Aktywne polecenia hostinguWymagane nowe polecenia hostingu
od 1 do 52
od 6 do 154
od 16 do 258
od 26 do 3514
od 36 do 5020
51 lub więcej30

Gdy Partner uzyska wymaganą liczbę nowych poleceń, automatycznie zwiększymy kwoty naliczanych prowizji za odnowienia hostingów do poziomu Premium.