Time to first byte (TTFB) – co oznacza?

TTFB określa czas reakcji serwera. To okres, który upływa od momentu wysłania zapytania przez przeglądarkę (kliknięcie w link lub wpisanie adresu URL), do momentu, w którym serwer odpowie i rozpocznie generowanie strony WWW. TTFB jest jednak jednym z elementów składających się na czas ładowania strony WWW.
Przy optymalizacji strony WWW należy zwrócić uwagę na czas reakcji serwera. Im krótszy TTFB, tym strona ładuje się szybciej.

Jak sprawdzić czas odpowiedzi serwera?

Istnieje kilka narzędzi, którymi można sprawdzić czas odpowiedzi serwera:

Wykonując testy sprawdzające TTFB, zwróć uwagę, by wybierać lokalizację najbliższą od Twojej serwerowni. Dla przykładu, korzystając z testu GtMetrix, wybierz serwer z Londynu, a nie z Australii. Im dalej położony jest serwer, na którym przeprowadzony jest test, tym czas odpowiedzi serwera będzie dłuższy. Wynik ten nie zobrazuje jednak sytuacji wejścia na Twoją stronę np. przez Twojego klienta z Europy.

Czy wysoka wartość TTFB zawsze oznacza problemy z serwerem?

Wartość TTFB faktycznie często potrafi stanowić wyznacznik tego, czy serwer radzi sobie z naszą aplikacją, czy też nie. Warto jednak pamiętać, że TTFB to nie zawsze czysty wyznacznik czasu reakcji serwera, a raczej tego, jak radzi on sobie z przetworzeniem wszystkich żądań wygenerowanych przez stronę. Innymi słowy, źle zoptymalizowana strona jest w stanie zwiększyć TTFB.

Wynika to z tego, że TTFB nie jest całkowicie niezależną wartością określającą wydajność samego serwera, a wypadkową wielu pomniejszych wartości, wpływających łącznie na czas reakcji serwera. Zanim serwer zareaguje na żądanie użytkownika, musi sam przetworzyć żądania po swojej stronie, takie jak przetworzenie skryptów czy wykonanie zapytań do bazy danych. Jeśli strona jest źle zoptymalizowana, generuje zbyt wiele żądań, używa skomplikowanych zapytań do bazy danych, to TTFB znacząco wzrośnie. W takiej sytuacji winna jest strona internetowa, ewentualnie ograniczenia wykupionego pakietu hostingowego (np. limit procesów), ale nie sama jakość maszyny serwerowej.

Jak skrócić TTFB?

Jeżeli wartość parametru TTFB jest zbyt wysoka, mimo dobrej optymalizacji strony, warto rozważyć zmianę serwera, na którym hostowana jest strona. Im bardziej nowoczesną platformę serwerową oferuje hostingodawca, tym łatwiej jest osiągnąć dobry wynik tego parametru.
Zanim jednak zmienimy serwer, można spróbować zmiany wersji PHP, która ma bardzo duży wpływ na ogólną wydajność i prędkość strony WWW. Obecnie (styczeń 2020) najnowszą dostępną wersją PHP jest wersja 7.4. W tym artykule przeczytasz jak sprawdzić obecnie uruchomioną wersję PHP i jak ją zmienić w LH.pl.

Raport rynku WordPress