Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

TTL (Time to Live) najprościej mówiąc jest to wartość podana w sekundach jaką trzeba będzie odczekać, aby wprowadzona zmiana w rekordach DNS była aktywna. Zapewne spotkałeś się już w tym parametrem w sytuacji, kiedy konieczna była delegacja domeny np. za pomocą rekordu MX. Oprócz, nazwy, wartości hosta, czy też priorytetu mogłeś otrzymać wartość TTL jaką należy ustawić dla domeny. Poniżej pokaże Ci jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

Krok 1 – Logowanie do DA

W pierwszym kroku zaloguj się na swoje konto użytkownika w DirectAdmin i wybierz z listy domenę dla której chcesz dokonać zmiany TTL. Następnie przejdź do zakładki Account Manager i wybierz z listy DNS Management.

Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

Krok 2 – Jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin?

Po przejściu do zakładki DNS Management zobaczysz listę rekordów jakie znajdują się w strefie DNS domeny. TTL można zmienić w dwóch wariantach:

  • zmiana wartości TTL dla konkretnego rekordu – jak widać poniżej rekordy dodane dla domeny mają przypisaną swoją wartość TTL. Masz zatem możliwość zmiany tej wartości dla konkretnego rekordu np. MX. W tym celu kliknij po prawej stronie od rekordu MX ołówek.
Zmiana wartości TTL dla domeny w DirectAdmin

Pojawi Ci się tabelka, w której musisz wpisać nową wartość.

Jak ustawić inną wartość TTL w Direct Admin?

W celu zapisania wprowadzonych zmian kliknij przycisk Edit.

  • nadpisanie wszystkich wartości TTL domeny – jeśli chcesz ustawić taką samą wartość TTL dla wszystkich rekordów analogicznie jak w pierwszym przypadku przejdź do zakładki DNS Management. A następnie po prawej stronie kliknij przycisk Override TTL value.
Zmiana czasu propagacji - TTL w DA

Po przejściu do tej sekcji pojawi Ci się tabelka, w której możesz ustawić konkretną wartość. Po rozwinięciu listy wybierz Custom i wpisz wartość.

Jak zmienić TTL dla domeny?

Aby zapisać zmiany wystarczy, że klikniesz w przycisk Save.

Teraz wiesz już jak zmienić TTL domeny w DirectAdmin za pomocą kilku kliknięć. Korzystając w usługi Cloud Server i mając do dyspozycji panel zarządzania DirectAdmin zauważyłeś zapewne, że wiele zmian oraz modyfikacji można wykonać w bardzo prosty i szybki sposób. Właśnie dlatego DA jest jednym z najpopularniejszych paneli do zarządzania usługami.