Kody odpowiedzi HTTP – co oznaczają?

Kody odpowiedzi HTTP to nic innego, jak odpowiedź serwera WWW, która została wysłana do klienta. Bardzo często ma charakter liczbowy, jak również słowny. Przekazuje informację dotyczącą błędu w realizacji wysłanego zapytania. Bardzo duże znaczenie ma poprawne zwrócenie odpowiedzi. Zdarzają się jednak sytuacje, w których serwer WWW nie może zrealizować konkretnego żądania i komunikuje to wyświetleniem kodu odpowiedzi HTTP w przeglądarce.

Niektóre kody są bardzo ogólne i nie wskazują jednoznacznie na przyczynę problemu, natomiast pozwalają na zawężenie skali poszukiwań przyczyny błędu. Warto podkreślić, że kody odpowiedzi serwera pojawiają się także przy prawidłowym działaniu strony internetowej.

Kody odpowiedzi HTTP – podział na klasy

1xx – kody o charakterze informacyjnym,
2xx – kody powodzenia,
3xx – kody przekierowań,
4xx – kody związane z błędami aplikacji klienta,
5xx – kody z zakresu błędów serwera,

Najpopularniejsze kody odpowiedzi HTTP

  • 200 (OK) – kod ten zwracany jest, gdy wszystko jest w porządku. Taka odpowiedź nie zostanie zwrócona w przeglądarce. Jeśli strona WWW załadowała się poprawnie to oznacza, że kod odpowiedzi HTTP wynosi 200.
  • 301 (Moved Permanently) – ten kod HTTP informuje nas o tym, że na stałe przenieśliśmy domenę (lub wskazany konkretny URL) pod nowy adres. Jest to informacja dla użytkownika, że szukana strona obecnie znajduje się pod innym adresem. To doskonały sposób na pokierowanie użytkowników do prawidłowej strony WWW, również w kontekście SEO.
  • 403 (Forbidden) – błąd ten informuje nas o tym, że serwer rozumie nasze zapytanie, natomiast nie posiadamy odpowiednich uprawnień, aby otrzymać żądanie. Bardzo często dotyczy nieautoryzowanego wejścia na stronę WWW. Często taki błąd pojawia się dla robotów wyszukiwarek, których zadaniem jest indeksowanie strony WWW.
  • 404 (Not Found) – tutaj mamy do czynienia z sytuacją, w której klient ma możliwość połączenia się z serwerem WWW, natomiast żądany konkretny URL (np. jakiś plik lub artykuł) nie istnieje. Błąd 404 bardzo często jest zwracany w sytuacji, kiedy jakąś podstrona została usunięta.
  • 500 (Internal Server Error) i 503 (Service Unavailable) – zarówno kod odpowiedzi 500, jak i 503 związane są z samym funkcjonowaniem serwera. Strona którą wpisujemy w pasku przeglądarki może istnieć natomiast z pewnych powodów serwer nie jest w stanie wykonać tego zadania. Błąd niestety wymaga od nas większej wiedzy oraz czasu na znalezienie przyczyny np. może być wynikiem nieprawidłowej konfiguracji serwera.

Podsumowanie

Kodów HTTP jest znacznie więcej. Powyżej przedstawione zostały te, z którymi masz do czynienia najczęściej. Warto zatem znać chociaż podstawowe informacje dotyczące tego, co oznaczają kody odpowiedzi HTTP. Pozwoli Ci to na znaczne zawężenie potencjalnych przyczyn pojawienia się błędu. Ważne jest, aby zrozumieć kiedy błąd leży po stronie serwera, a kiedy po stronie klienta.

Raport rynku WordPress