Jak pobrać fakturę VAT z panelu klienta w LH.pl?

Faktury VAT są generowane w LH.pl w czasie 7 dni po opłaceniu faktury proforma za wybrane usługi. Wszystkie opłacone faktury VAT możesz wyświetlić oraz pobrać bezpośrednio ze swojego panelu klienta LH.pl.

Jak pobrać fakturę VAT?

Zaloguj się do panelu klienta LH.pl, a następnie przejdź w menu do zakładki Faktury VAT. Wyświetlona zostanie lista wszystkich opłaconych faktur VAT. Dla każdej faktury wyświetlone są:

  • numer faktury,
  • data wystawienia faktury,
  • lista usług, które są objęte w fakturze.

Aby pobrać fakturę VAT, wystarczy kliknąć przycisk Pobierz lub nazwę faktury. Faktura zostanie pobrana w formie pliku PDF.

Raport rynku WordPress