Jak zmienić hasło do konta FTP w DirectAdmin?

Zmiana hasła do konta FTP w DIrectAdmin jest bardzo prosta. Hasło do konta FTP możesz zmienić bezpośrednio po zalogowaniu do panelu zarządzania. O tym jak zalogować się do DA pisaliśmy w osobnym poradniku. 

Sprawdź, jak utworzyć konto FTP w DirectAdmin?

Po zalogowaniu przejdź do zakładki Account Manager, a następnie kliknij FTP Management. W tej zakładce zobaczysz listę kont FTP jaka została przez Ciebie utworzona. 

zmiana hasła do FTP directadmin


W celu zmiany hasła do konkretnego konta kliknij na nazwę tego konta. W tym miejscu zobaczysz okno, w którym masz możliwość ustawienia nowego hasła dostępowego. 

zmiana hasła do konta głównego direct admin

W polu Current DirectAdmin Password wpisz aktualne hasło FTP, a w polu Enter new password nadaj nowe hasło dostępowe. 

Zaznacz opcje Main FTP Account i kliknij SUBMIT. W ten sposób zmienisz hasło dostępowe do konta głównego. 

Raport rynku WordPress