Cesja serwera (zmiana abonenta hostingu) w LH.pl

W celu przeniesienia praw do zarządzania kontem hostingowym na innego użytkownika należy wypełnić i przesłać do nas wniosek cesji serwera.
Prosimy o wskazanie na wniosku identyfikatora konta (loginu), do którego ma zostać przeniesiona usługa. Jeżeli to konto jeszcze nie istnieje, załóż je tutaj: https://www.lh.pl/panel/login.

Wzór wniosku

W przypadku chęci przeniesienia kilku kont hostingowych do nowego konta, wystarczy, że wypełnisz jeden wniosek i wskażesz w nim numery wszystkich serwerów.

Kliknij i pobierz wniosek cesji serwera

Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Zachęcamy do złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Pozwoli to zmniejszyć liczbę wymaganych załączników.

Jeśli wybierzesz odręczny podpis, pamiętaj, aby do wniosku dołączyć:

  1. W przypadku osób fizycznych:
    •  skan dowodu tożsamości właściciela usługi, zasłaniając dane wrażliwe tak, aby widoczne były tylko imię, nazwisko oraz data ważności dokumentu.
  2. W przypadku firm i innych organizacji:
    • skan dowodu tożsamości osoby reprezentującej firmę/organizację z zasłoniętymi danymi wrażliwymi.

Dodatkowo, jeśli podmiot nie jest zarejestrowany w CEIDG/KRS, konieczne jest załączenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji, niezależnie od metody podpisu.

Wysyłka wniosku

Wypełniony i podpisany dokument prześlij do nas mailowo na adres: formalnosci@lh.pl

Dołącz do niego kopię odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość strony, która oddaje zarządzanie hostingiem na rzecz innego użytkownika.

Poprawnie wypełniony dokument oraz dołączone do niego załączniki znacznie usprawnią przeprowadzenie cesji serwera. O zakończeniu procesu poinformujemy Cię mailowo.

Ze względu na procedurę weryfikacji danych abonenta, czas realizacji dyspozycji może wynieść do 7 dni roboczych.

Raport rynku WordPress