Aktualizacja danych abonenta

W celu zmiany danych abonenta należy wypełnić i przesłać do nas wniosek aktualizacji danych.

WAŻNE! Zmiana danych w panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, w zakładce abonent nie powoduje zmiany w rejestrze domenowym. Aby wprowadzić zmiany w rejestrze, wypełnij wniosek aktualizacji danych abonenta.

Kliknij i pobierz wniosek aktualizacji danych abonenta.

Dokument prześlij do nas drogą mailową na adres info@lh.pl. Dołącz do niego kopię odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość właściciela usługi:

  • skan dowodu tożsamości (na skanie musisz zakryć większość swoich danych, do weryfikacji potrzebujemy jedynie imienia i nazwiska oraz daty ważności dowodu osobistego);
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS lub umowę spółki w pozostałych przypadkach.

Poprawnie wypełniony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty usprawnią przeprowadzenie aktualizacji danych. O zakończeniu procesu poinformujemy Cię mailowo.

Ze względu na procedurę weryfikacji danych abonenta, czas realizacji dyspozycji może wynieść do 7 dni roboczych.

Bezpłatny kurs WordPress