Aktualizacja danych abonenta

W celu zmiany danych abonenta należy wypełnić i przesłać do nas wniosek aktualizacji danych.

WAŻNE! Zmiana danych w panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, w zakładce abonent nie powoduje zmiany w rejestrze domenowym. Aby wprowadzić zmiany w rejestrze, wypełnij wniosek aktualizacji danych abonenta.

Wzór wniosku

Kliknij i pobierz wniosek aktualizacji danych abonenta.

Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Zachęcamy do złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Pozwoli to zmniejszyć liczbę wymaganych załączników.

Jeśli wybierzesz odręczny podpis, pamiętaj, aby do wniosku dołączyć:

  1. W przypadku osób fizycznych:
    •  skan dowodu tożsamości właściciela usługi, zasłaniając dane wrażliwe tak, aby widoczne były tylko imię, nazwisko oraz data ważności dokumentu.
  2. W przypadku firm i innych organizacji:
    • skan dowodu tożsamości osoby reprezentującej firmę/organizację z zasłoniętymi danymi wrażliwymi.

Dodatkowo, jeśli podmiot nie jest zarejestrowany w CEIDG/KRS, konieczne jest załączenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji, niezależnie od metody podpisu.

Wysyłka wniosku

Wypełniony i podpisany dokument prześlij do nas mailowo na adres: formalnosci@lh.pl

Poprawnie wypełniony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty usprawnią przeprowadzenie aktualizacji danych. O zakończeniu procesu poinformujemy Cię mailowo.

Ze względu na procedurę weryfikacji danych abonenta, czas realizacji dyspozycji może wynieść do 7 dni roboczych.

Raport rynku WordPress