W celu przeniesienia praw domeny na innego użytkownika należy wypełnić i przesłać do nas wniosek cesji. We wniosku prosimy Cię o podanie identyfikatora konta, do którego mają zostać przeniesione usługi. Jeżeli to konto jeszcze nie istnieje, załóż je tutaj: https://www.lh.pl/panel/login.

WAŻNE! Zmiana danych w panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, w zakładce abonent nie powoduje zmiany w rejestrze domenowym. Aby wprowadzić zmiany w rejestrze, wypełnij wniosek cesji.

Wzór wniosku

Jeżeli chcesz wykonać cesję dla więcej niż jednej domeny, wystarczy, że wypełnisz jeden wniosek i wskażesz w nim wszystkie domeny.

Kliknij i pobierz wniosek cesji domeny.
* Pełna nazwa abonenta = nazwa firmy (w przypadku kont firmowych) lub imię i nazwisko (w przypadku kont na osobę fizyczną).

Jak prawidłowo złożyć wniosek?

Zachęcamy do złożenia podpisu za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Pozwoli to zmniejszyć liczbę wymaganych załączników.

Jeśli wybierzesz odręczny podpis, pamiętaj, aby do wniosku dołączyć:

  1. W przypadku osób fizycznych:
    •  skan dowodu tożsamości właściciela usługi, zasłaniając dane wrażliwe tak, aby widoczne były tylko imię, nazwisko oraz data ważności dokumentu.
  2. W przypadku firm i innych organizacji:
    • skan dowodu tożsamości osoby reprezentującej firmę/organizację z zasłoniętymi danymi wrażliwymi.

Dodatkowo, jeśli podmiot nie jest zarejestrowany w CEIDG/KRS, konieczne jest załączenie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do reprezentacji, niezależnie od metody podpisu.

Wysyłka wniosku

Wypełniony i podpisany dokument prześlij do nas mailowo na adres: formalnosci@lh.pl

Dołącz do niego kopię odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość strony zrzekającej się domeny.

Poprawnie wypełniony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty usprawnią przeprowadzenie cesji. O zakończeniu cesji poinformujemy Cię mailowo.

Ze względu na procedurę weryfikacji danych abonenta, czas realizacji dyspozycji może wynieść do 7 dni roboczych.

Raport rynku WordPress