W celu przeniesienia praw domeny na innego użytkownika należy wypełnić i przesłać do nas wniosek cesji. We wniosku prosimy Cię o podanie identyfikatora konta, do którego mają zostać przeniesione usługi. Jeżeli to konto jeszcze nie istnieje, załóż je tutaj: https://www.lh.pl/panel/login.

WAŻNE! Zmiana danych w panelu klienta: https://www.lh.pl/panel/login, w zakładce abonent nie powoduje zmiany w rejestrze domenowym. Aby wprowadzić zmiany w rejestrze, wypełnij wniosek cesji.

Jeżeli chcesz wykonać cesję dla więcej niż jednej domeny, wystarczy, że wypełnisz jeden wniosek i wskażesz w nim wszystkie domeny.

Kliknij i pobierz wniosek cesji domeny.
* Pełna nazwa abonenta = nazwa firmy (w przypadku kont firmowych) lub imię i nazwisko (w przypadku kont na osobę fizyczną).

Dokument prześlij do nas drogą mailową na adres: formalnosci@lh.pl

Dołącz do niego kopię odpowiednich dokumentów potwierdzających tożsamość strony zrzekającej się domeny:

  • skan dowodu tożsamości w przypadku, gdy domena zarejestrowana jest na osobę prywatną (na skanie możesz zakryć większość swoich danych, do weryfikacji potrzebujemy jedynie imienia i nazwiska oraz daty ważności dowodu osobistego), alternatywnie – będąc osobą fizyczną możesz złożyć podpis pod wnioskiem za pomocą profilu zaufanego.
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS lub umowę spółki w pozostałych przypadkach.

Poprawnie wypełniony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty usprawnią przeprowadzenie cesji. O zakończeniu cesji poinformujemy Cię mailowo.

Ze względu na procedurę weryfikacji danych abonenta, czas realizacji dyspozycji może wynieść do 7 dni roboczych.