Kod authinfo umożliwia przeniesienie domeny do innego operatora. Zanim jednak zdecydujesz o przeniesieniu, skontaktuj się z nami, spróbujemy rozwiązać Twój problem.

W celu uzyskania kodu authinfo należy pobrać poniższy wniosek.

Kliknij i pobierz wniosek o wydanie kodu authinfo.

Wypełnij go danymi, na które zarejestrowana jest Twoja domena. Po wypełnieniu i podpisaniu (wymagamy własnoręcznego podpisu osoby mogącej reprezentować dany podmiot) wykonaj skan i prześlij go do nas wraz z kopią odpowiednich dokumentów, które potwierdzają tożsamość właściciela domeny lub możliwość reprezentacji danego podmiotu.

  • skan dowodu tożsamości w przypadku, gdy domena zarejestrowana jest na osobę prywatną (na skanie musisz zakryć większość swoich danych, do weryfikacji potrzebujemy jedynie imienia i nazwiska oraz daty ważności dowodu osobistego);
  • wpis do ewidencji działalności gospodarczej, KRS lub umowę spółki w pozostałych przypadkach.

Dokumenty prześlij na adres e-mail: formalnosci@lh.pl z adresu e-mail, który jest podany w Twoim panelu klienta jako adres kontaktowy.

WAŻNE! Wprowadziliśmy dodatkową weryfikację podmiotu, który występuje o wydanie kodów authinfo. Przed wydaniem kodu kontaktujemy się telefonicznie z właścicielem konta w panelu klienta, w którym znajduje się domena. Sprawdź, czy w Twoim koncie w zakładce abonent jest wprowadzony poprawny numer telefonu.

Ze względu na procedurę weryfikacji danych abonenta, czas realizacji dyspozycji może wynieść do 7 dni roboczych.

Poprawnie wypełniony wniosek oraz dołączone do niego dokumenty usprawnią wydanie kodów authinfo. Kod wydamy drogą mailową, przesyłając go na adres e-mail, na który została zarejestrowana domena.

Domeny rejestrowane w promocji

Domeny, które były rejestrowane w promocji wymagają przynajmniej jednego odnowienia w LH.pl, zanim zostaną przeniesione do innego operatora. Regulaminy aktualnych i historycznych promocji widoczne są na naszej stronie: https://www.lh.pl/regulaminy

Domeny globalne

Jeżeli w ciągu ostatnich 60 dni wykonywałeś aktualizację danych abonenta albo cesję domeny globalnej, nie będziesz mógł zrealizować transferu domeny.
Operatorzy domen globalnych wprowadzili to ograniczenie by zapobiegać sprzedaży domen na rynku wtórnym.
Transfer będziesz mógł wykonać po upływie 60 dni od ostatnich zmian.